Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei weboodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Taidehistorian aineopintoja suunnittelevat opiskelijat. Tutustu myös Taidehistorian perusopintojen täydentäminen ohjelmaan

Opinnoilla voi täydentää myös Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden 25 op opinnot. Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian opiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen opiskelijoille.

Opintokokonaisuuteen: Taidehistorian perusopinnot 25 op arvosanalla 4/5. Hakumenettely - ohje sekä aikataulu opetuksen tiedoissa.

Täydentävät opinnot (Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opinnot): katso jaksokohtaiset vaatimukset opetuksen tiedoista.

Taidehistorian perusopinnot tai sen osia suorittaneet opiskelijat voivat suorittaa jaksoja tavoitteenaan taidehistorian aineopinnot tai Kulttuuriperinnön sivuainekokonaisuus.

Kesän opintotarjonnassa ovat Taidehistorian aineopintoihin kuuluvia jaksoja 15 op laajuudessa.

Kesän opintotarjonnassa ovat Taidehistorian aineopintoihin kuuluvat jaksot:

Osa opinnoista suoritettavissa verkko-opintoina. Osa monimuoto-opintoina.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Taidehistorian aineopintojen lisäksi jaksoilla voi täydentää myös Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opinnot.