Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintokokonaisuuden (35 op) hinta 525 euroa ja mahdollisten täydentävien opintojen maksut.

Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto opiskelijoille kokonaishinta on pienempi (yhteensä noin 300 euroa) . Osa opetuksesta on heille maksutonta osana maksutonta kesäopetusta.

Opintomaksu maksetaan erissä.

  • Opintokokonaisuuden alkaessa maksetaan 150 euroa: Praktikum I (syksy 2016) ja Praktikum II (kevät 2017)
  • Tammikuussa 2017 maksetaan 150 euroa :Taidehistorian lähetymistavat (kevät 2017 kirjatentit/luentojakso kevät 2018) ja Taidehistorian tutkimushistoria (syksy 2017)
  • Jaksojen: Kulttuuriperinnön teoria, Työelämäopinnot ja Valinnaiset temaattiset opinnot á 75 euroa maksetaan jaksoille ilmoittautuessa

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA MA 16.5.2016 ja kaikki opiskelijat ilmoittautuvat jonoon.

Kurssille valituille ilmoitetaan valinnasta viimeistään elokuun 2016 aikana, mutta ensimmäiset opiskelupaikat vahvistetaan jo toukokuusta lähtien

Jos karsintaa joudutaan tekemään painotetaan perusopintojen arvosanaa ja muuta opiskelumenestystä, myös ilmoittautumisjärjestys vaikuttaa valintaan.

Tarvittaessa opiskelijoilta voidaan pyytää lisätietoja opintomotivaatioon ja sitoutumiseen liittyen.

Ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan

  • Mikäli perusopinnot on suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa
  • Perusopintojen arvosana on alle 4/5, saat ohjeet opintojen täydentämisestä (mikäli täydentäminen on mahdollista).

Opiskelijapaikkoja on 14 kpl.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään. Keskeisimmät tutkimuskohteet ovat kuvataide ja arkkitehtuuri, mutta tarkastelu ulottuu myös muihin visuaalisen kulttuurin ilmentymiin ja kuvastoihin sekä taideteorioihin. Aineopinnot soveltuvat kaikille kuvataiteista, arkkitehtuurista ja muusta visuaalisesta kulttuurista kiinnostuneille tai niiden parissa työskenteleville.

Opintokokonaisuuteen: Taidehistorian perusopinnot 25 op arvosanalla 4/5. Hakumenettely - ohje sekä aikataulu opetuksen tiedoissa.

Täydentävät opinnot (Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opinnot): katso jaksokohtaiset vaatimukset opetuksen tiedoista.

Opintokokonaisuuden aikana opiskelija perehtyy taidehistoriaan tutkimushistoriaan ja erilaisiin lähestymistapoihin ja omaksuu taidehistorian ja kulttuuriperinnön keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia sekä oppii itsenäisen tiedonhankinnan keinoja ja tutkimuksen tekemistä.

Opintokokonaisuus suoritetaan kokonaisuuden alla näkyvän tutkintovaatimusten mukaisesti, opinnot päättyvät tutkinnonuudistuksen siirtymäkauden aikana.

Opintokokonaisuus lkv 2016-2017 opintosuunnitelma:

Syksyllä 2016

Keväällä 2017

Kesä 2017

Täydennetään lukuvuoden 2016-2017 aikana suorittamatta jääneet jaksot esim. Kulttuuriperinnön teoria ja täydentävistä opinnoista Kulttuuriperintökohteet ja aineistot

Syksy 2017

  • Taidehistorian tutkimushistoria (5 op) luentokurssi(alustavasti II opetusperiodi 30.10.-17.12.2017)

Lisäksi opiskelija ilmoittautuu itselleen sopivaan Valinnaiset temaattiset opinnot (5 op) jaksoon. Jakson opintotarjonta vaihtelee kausittain.

esim. keväällä 2017 luentojakso Näkökulmia symbolismiin 5 op

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Osa opinnoista suoritettavissa verkko-opintoina. Osa monimuoto-opintoina.

Tarkat suoritustavat ilmoitetaan jaksojen opinto-ohjelmissa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Taidehistorian aineopintojen osa jaksoista kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoihin