Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Opiskelijavalinta

Opinnoista kiinnostuneet opiskelijat ilmoittautuvat jonoon - ilmoittautuminen kokonaisuuteen alkaa 15.12.2016 ja jatkuu elokuun loppuun 2017.

Kurssille valituille ilmoitetaan valinnasta viimeistään syyskuun 2017 alussa, valinta aloitetaan heti tammikuun 2017 aikana.

Jos karsintaa joudutaan tekemään painotetaan perusopintojen arvosanaa ja muuta opiskelumenestystä, myös ilmoittautumisjärjestys voi vaikuttaa valintaan.

Opiskelijapaikkoja on 14 kpl.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Opintokokonaisuuden (35 op) hinta 525 euroa ja mahdollisten täydentävien opintojen maksut.

Helsingin yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat voivat tiedustella opintojen hintaa (valtaosa kokonaisuuden jaksoista on maksuttomia perustutkinto-opiskelijoille).

Opintomaksu maksetaan erissä.

Opinnoista kiinnostuneet opiskelijat ilmoittautuvat jonoon - ilmoittautuminen kokonaisuuteen alkaa 15.12.2016 ja jatkuu elokuun loppuun 2017.

Valinta käynnistyy tammikuussa 2017 jatkuen elokuun loppuun 2017.

Jos karsintaa joudutaan tekemään painotetaan perusopintojen arvosanaa (4/5) ja muuta opiskelumenestystä, myös ilmoittautumisjärjestys voi vaikuttaa valintaan.

Ota yhteyttä oppiaineen koulutussuunnittelijaan

  • Mikäli perusopinnot on suoritettu muualla kuin Helsingin yliopistossa
  • Perusopintojen arvosana on alle 4/5, saat ohjeet opintojen täydentämisestä (mikäli täydentäminen on mahdollista).
  • Mikäli perusopintosi ovat vielä kesken (kokonaisuuteen voidaan ottaa poikkeustapauksissa opiskelijoilta joilla on perusopinnot kesken mutta joiden opintomenestys vastaa 4/5 keskiarvoa)

Opiskelijapaikkoja on noin 14 kpl.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Taidehistoria tarkastelee visuaalista kulttuuria esihistoriasta nykypäivään. Keskeisimmät tutkimuskohteet ovat kuvataide ja arkkitehtuuri, mutta tarkastelu ulottuu myös muihin visuaalisen kulttuurin ilmentymiin ja kuvastoihin sekä taideteorioihin. Aineopinnot soveltuvat kaikille kuvataiteista, arkkitehtuurista ja muusta visuaalisesta kulttuurista kiinnostuneille tai niiden parissa työskenteleville.

Opintokokonaisuuteen: Taidehistorian perusopinnot 25 op arvosanalla 4/5. Hakumenettely - ohje sekä aikataulu opetuksen tiedoissa.

Täydentävät opinnot (Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opinnot): katso jaksokohtaiset vaatimukset opetuksen tiedoista.

Opintokokonaisuuden aikana opiskelija perehtyy taidehistoriaan tutkimushistoriaan ja erilaisiin lähestymistapoihin ja omaksuu taidehistorian ja kulttuuriperinnön keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia sekä oppii itsenäisen tiedonhankinnan keinoja ja tutkimuksen tekemistä.

Opintokokonaisuus suoritetaan kokonaisuuden alla näkyvän tutkintovaatimusten mukaisesti, opinnot päättyvät tutkinnonuudistuksen siirtymäkauden aikana.

HUOM! tutkintovaatimusten muutoksesta johtuen jaksojen nimissä voi olla muutoksia. Opintokokonaisuuden sisällöt vastaavat tutkintovaatimusten v. 2012-> opintoja

Opintokokonaisuus vuosien 2017 -2018 opintosuunnitelma:

Kevät 2017

Kesällä 2017

Sekä vähintään yksi allaolevista:

Syksyllä 2017

Keväällä 2018

Kesällä 2018 (ja alkusyksyllä 2018)

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Osa opinnoista suoritettavissa verkko-opintoina. Osa monimuoto-opintoina.

Tarkat suoritustavat ilmoitetaan jaksojen opinto-ohjelmissa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Taidehistorian aineopintojen osa jaksoista kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoihin