Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 9.5.2017
16:30 - 19:45
To 11.5.2017
16:30 - 19:45
Ti 16.5.2017
16:30 - 19:45
To 18.5.2017
16:30 - 19:45
Ti 23.5.2017
16:30 - 19:45
To 1.6.2017
16:30 - 19:45
Ti 6.6.2017
16:30 - 19:45
To 8.6.2017
16:30 - 19:45
Ti 13.6.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Pakollinen äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi opiskeleville. Jakso ei sovellu humanistisen tiedekunnan yleisopintoihin.

Jaksolle otetaan ensisijaisesti vain opiskelijoita jotka kuuluvat kohderyhmään. Vaikka jakson oppisisällöt on räätälöity nimenomaan äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajiksi opiskeleville, Puheviestintä I kurssi voi olla hyödyksi myös kaikille muille aineenopettajaksi opiskeleville.

Opiskelijalla on äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan ammatissa tarvittavat vuorovaikutusvalmiudet.

Opiskelija
- osaa rakentaa selkeän ja tavoitteellisen puheenvuoron sekä luoda vuorovaikutussuhteen kuulijoihinsa
- hallitsee kohdentamisen, havainnollistamisen ja argumentoinnin taidot
- osaa kuunnella analyyttisesti, arvioivasti ja tarvittaessa empaattisesti
- osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
- tuntee viestinnän eettisiä periaatteita ja pyrkii noudattamaan niitä omassa viestinnässään
- ymmärtää sekä ryhmäviestinnän että kahdenvälisten vuorovaikutussuhteiden ominaispiirteitä, ilmiöitä ja dynamiikkaa sekä osaa toimia tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
- osaa jäsentää, arvioida ja arvostaa vuorovaikutusosaamista
- osaa ja tahtoo kehittää vuorovaikutusosaamistaan ammattitaitonsa osana

Opiskelija ymmärtää puheviestintää tieteenalana. Hän tuntee tieteenalan historiaa, keskeisiä käsitteitä ja tutkimusalueita sekä osaa soveltaa puheviestinnän teoriatietoa vuorovaikutusilmiöiden, vuorovaikutusprosessien ja vuorovaikutusosaamisen analysoimisessa ja arvioimisessa.

Opetusta 36 t, joka muodostuu luennoista 18 t ja ryhmäopetuksesta 18 t, artikkeli- ja kirjallisuusmateriaaliin perehtymisestä sekä oppimispäiväkirjatyöskentelystä.

Galanes, G.J. ja Adams, K.: Effective Group Discussion (2010)
Murumäki, S.
: Kohti vaikuttamiseen liittyvää vuorovaikutusosaamista. Virke 2009: 2, 14-17
Valkonen, T.
2009. Ryhmätöiden arviointi ja vuorovaikutusosaamisen kehittyminen. Virke 2009:2, 10–13

Hyödyllisiä verkkosivuja:

www.kielijelppi.fi

Jyväskylän yliopiston sivusto:
http://kielikompassi.jyu.fi/puheviestinta/tietomajakka/maja_perusteita_maarittely.shtml

Asteikolla hyväksytty-hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa vähintään 80%:lla oppitunneista. Jos olet kaksi opetuskertaa poissa, toinen kerta tulee korvata opettajan antamalla tehtävällä.

Opiskelijoiden tulee sitoutua opintoihin ja osallistua sovittuihin tapaamisiin, opetus on ryhmäpainotteista.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 9.5.2017.

Oppimispäiväkirja palautetaan Moodleen. Palautusaikataulu ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteysteidot oppiainesivulta.