Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

60 euroa
Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.


Ilmoittaudu tästä!

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Uskonto näkyy nyky-yhteiskunnassa monilla eri alueilla. Se paikantuu niin osaksi Amerikan Yhdysvaltojen presidenttien julkisia puheita kuin keskusteluun islamin roolista länsimaisissa yhteiskunnissa. Suomessa lähes 90 prosenttia nuorista osallistuu uskonnollisen instituution järjestämään aikuistumisrituaaliin eli rippikouluun, ja iso osa aviopareista on vihitty kristilliseen avioliittoon. Uudenlaisen uskonnollisen henkisyyden etsintä näkyy hengen ja tiedon messuissa, hiljaisuuden retriiteissä ja aiheeseen liittyvän kirjallisuuden suosiossa. Internet taas tarjoaa kanavan sekä perinteisille uskonnollisille instituutioille että uusille uskonnollisille liikkeille oman sanoman levittämiseen. Internetissä käydään myös laajamittaista keskustelua uskonnosta.

Uskontotieteen perusteet -verkkokurssi tarjoaa välineitä tämän monimuotoisen uskonnollisen kentän tieteelliseen tarkasteluun. Kurssin tavoitteena on uskontotieteen tutkimuskohteiden, peruskäsitteiden sekä teoreettisten lähtökohtien yleistuntemus. Kurssilla tarkastellaan uskontotieteen identiteettiä ja rajoja, uskonnon määrittelyä ja uskontotieteessä hyödynnettäviä teoreettisia näkökulmia. Kurssilla perehdytään myös esimerkkien kautta sekä suomalaiseen että kansainväliseen tutkimuskenttään.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa uskontotieteen näkökulmia kulttuurin ja yhteiskunnan tulkitsemiseen. Kurssilla esitellään ja arvioidaan yhdessä teoreettisia työvälineitä, joiden avulla opiskelija voi tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisen ajattelussa. Tämä on osa prosessia, jossa siirrytään tiedosta tieteeseen, faktoista teorioihin. Uskonnosta ilmiönä ja uskontoperinteistä saatavaa tietoa syvennetään harjoittelemalla analyyttista tapaa tarkastella kyseistä tietoa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • Ymmärtää minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin kuten teologiaan
  • Hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli 'uskonnon' määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita
  • Tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä, kuten riitti, myytti, pyhä, karisma ja ymmärtää niiden merkityksen uskonnon tieteellisessä tarkastelussa
  • Tuntee eri tutkimussuuntausten (uskontopsykologia, uskontososiologia, uskontohistoria, uskontoantropologia ja -etnografia, uskontofenomenologia, uskontoekologia) tavat tarkastella uskontoa.
  • Sisäistää uskontotieteessä vallalla olevat erilaiset tietoteoreettiset lähtökohdat (selittävä, ymmärtävä, kriittis-emansipatorinen) sekä niiden väliset suhteet.

Kurssi sisältyy Elämänkatsomistiedon perusopinnot 25 op -opintokokonaisuuteen.

Suoritustapa: Verkkokeskustelut, oppimistehtävät ja kokoava essee

Aikataulu:

ti 8.9.2015 kurssisivut aukeavat, tutustumisviikko
ti 15.9.2015 Uskonnon määrittelyn haasteita -keskustelutehtävä alkaa
ti 22.9.2015 Uskonnon ulottuvuudet ja keskeisiä käsitteitä -kirjoitustehtävä alkaa
ti 29.9.2015 Mitä on uskontotiede? kirjoitustehtävä alkaa
ti 6.10.2015 Uskontotieteen suuntaukset -kirjoitus- ja keskustelutehtävä alkaa
ti 20.10.2015 Uskontotieteen lähestymistavat -keskustelutehtävä alkaa
ti 27.10. - ti 17.11.2015 Lopputyö (kokoava essee)

Moodle
Opintojakso on verkkokurssi, joka toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Lisätietoa verkko-opiskelusta.
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kirjallisuus:

- O. Fingerroos, M. Opas, T. Taira (toim.): Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista, sivut 53-71 ja 209-411 (Pyysiäisen, Mikkolan, Fingerroosin, Salmelan, Jylhänkankaan, Puurosen ja Hovin artikkelit)
- K. Ketola et al: Näköaloja uskontoon. Uskontotieteen ajankohtaisia suuntauksia, artikkelit "Mitä on uskontotiede", "Uskontotiedettä tekemässä", "Kertokaa lisää jumalasuhteestanne", "Uskonto ja moderni yhteiskunta" sekä "Uskonto ja vaietut naiset".
- V. Anttonen: Uskontotieteen maastot ja kartat, sivut 9-108.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Elämänkatsomustiedon perusopinnoissa järjestetään seuraavat opintoja tukevat tilaisuudet:

Opintoihin orientointi (0 op):

Elämänkatsomustiedon opintoihin orientoinnissa kerrotaan yleisesti opiskelusta ja erityisesti elämänkatsomustiedon opiskelusta Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa sekä opiskeluun liittyvistä käytännön asioista.
Ajankohta: to 3.9.15 klo 17.00-19.30
Paikka: Kielikeskus, Fabianinkatu 26, luentosali 115
Tilaisuus on yhteinen filosofian ja elämänkatsomustiedon opiskelijoille.

Yliopisto-opiskelun taidot (0 op):

Opiskelua tukevissa, vapaaehtoisissa tapaamisissa tutustutaan yliopisto-opinnoissa tarvittaviin taitoihin. Tapaamiset ovat yhteisiä filosofian ja elämänkatsomustiedon opiskelijoille.

Osa I: Luento-opiskelu, muistiinpanotekniikat sekä tenttiin valmistautuminen:
ke 9.9.15 klo 17-20
Opetuspaikka: Metsätalo, Unioninkatu 40, sali 9

Osa II: Tiedonhaku ja kirjaston käyttö :
ke 23.9.15 klo 17-19
Opetuspaikka: Metsätalo, Unioninkatu 40, sali 19 (akt-luokka)

Osa III: Kirjoittamisen taidot: tenttivastaus, essee ja oppimistehtävät:
ke 30.9.15 klo 17-20
Opetuspaikka: Porthania, Yliopistonkatu 3, tila P617

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys . Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan .

* * * * * * *

Opintojen toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin


Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella.


Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.


Opiskelun taito
-verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.