Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on maailman uskontoperinteiden perustuntemus.

Perehdytään sekä uskontojen historiaan, leviämiseen, maantieteelliseen jakautumiseen, oppeihin ja käytäntöihin että uskontotraditioiden paikkaan eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa. Globalisoituvassa maailmassa myös uskonnot ylittävät valtiollisia rajoja ja vaikutteet eri kulttuureista ja uskonnoista yhdistyvät uusin tavoin. Jakso antaa valmiuksia tunnistaa eri uskonnollisista traditioista periytyviä piirteitä.

Kirjallisuuskuulustelu Alkio-opistolla 16.9.2015.

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

N. Smart, Uskontojen maailma (614s.)

L. Woodhead (ed.) Religions in the Modern World: Traditions and Transformations (375s.).

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Toteuttaja:

Alkio-opisto

Tähtiniementie 26
41800 Korpilahti
Puhelin: 050 409 3004
Sähköposti: toimisto@alkio.fi
WWW: http://www.alkio.fi/

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Alkio-opiston Uskontotieteen perusopinnot 25 op opintokokonaisuuteen (alk. syksy 2015).