Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

1.8., 3.8. ja 8.8. opetus alkaa klo 16.30. Opetuspaikka Päärakennus, sali 7.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 22.5.2017
17:00 - 19:45
Ma 29.5.2017
17:00 - 19:45
Ma 5.6.2017
17:00 - 19:45
Ma 12.6.2017
17:00 - 19:45
Ti 1.8.2017
16:30 - 19:45
To 3.8.2017
16:30 - 19:45
Ti 8.8.2017
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

90 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on maailman uskontoperinteiden perustuntemus.

Maailmanuskonnot -kurssilla perehdytään sekä uskontojen historiaan, leviämiseen, maantieteelliseen jakautumiseen, oppeihin ja käytäntöihin että uskontotraditioiden paikkaan eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa. Globalisoituvassa maailmassa myös uskonnot ylittävät valtiollisia rajoja ja vaikutteet eri kulttuureista ja uskonnoista yhdistyvät uusin tavoin. Kurssi antaa valmiuksia tunnistaa eri uskonnollisista traditioista periytyviä piirteitä

Kurssilla tutustutaan seuraaviin uskontoperinteisiin: alkuperäiskansojen uskonnot, abrahamiset uskonnot (juutalaisuus, kristinusko ja islam), hindulaisuus, buddhalaisuus, Kiinan ja Japanin uskonnot.

Luennot 21 h + luentopäiväkirjat, verkkotehtävät, lopputyö ja reflektointi

Smart, Ninian. Maailman uskonnot.

Opettajan kurssilla jakama verkkomateriaali.

Asteikolla 0-5

Kurssi alkaa lähiopetusjaksolla, jolloin tutustutaan eri uskontojen traditioihin opettajan johdolla. Luentojen välillä reflektoivaa työskentelyä jatketaan Moodlessa opettajan antaman lisämateriaalin pohjalta. Työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että ryhmässä (Moodlessa) keskustellen.

Maailman uskontoperinteiden perustuntemusta kehitetään kurssilla tutkimalla oppimista harjoittamalla. Lähiopetusjakson jälkeen opiskelijat tutustuvat joko yksin tai parin kanssa johonkin uskonnolliseen traditioon osallistuvaa etnografista menetelmää käyttäen. Lopputyöhön aikaa on varattu 40 päivää. Sinä aikana opiskelijat havainnoivat kentällä tutkimuskohdettaan ja valmistavat lyhen esityksen. Etnografisen havainnointiosuuden voi tehdä myös esimerkiksi kesälomamatkan aikana. Tutkimustensa tulokset (taustatiedot ja kenttähavainnot) esitellään muille opiskelijoille. Esitykset pidetään elokuussa lähitapaamisissa.

Moodlessa ja lähiopetuksessa annetaan tarkemmat ohjeet sekä verkkotyöskentelyyn että lopputyöhön.

Kurssi edellyttää aktiivista työskentelyä heti alusta asti.

Suoritukset (6 op)

USH112 kurssin suoritus koostuu osatehtävistä. Niitä ovat noin 1-2 sivun mittaiset, itsenäiset kirjoitustehtävät, joissa opiskelija jäsentää luettua tekstiä ja nostaa siitä olennaisia seikkoja esiin. Osassa tehtäviä harjoitellaan luennolla kuullun/katsotun ja/tai luetun reflektointia yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Keskustelua opetellaan käymään hyvässä ja rakentavassa hengessä, toisten kommentteihin reagoiden ja omia näkemyksiä perustellen. Jokainen yksittäinen tehtävä vastaa noin 0,5 – 1 op:ta, yhteensä 3 op:ta.

Kurssin syventävä lopputehtävän osuus kokonaissuorituksesta on 3 op:ta. Tarkemmat ohjeet annetaan kurssilla.

Aikataulu:

Moodle avautuu: 15.5.2017
I lähiopetusjakso maanantaisin 22.5 – 12.6 klo 17-20.
Itsenäinen työskentelyjakso (opettajan etäohjauksessa): 19.6 - 1.8.
II lähiopetusjakso (opiskelijoiden töiden vertaisarviointi): tiistaisin ja torstaisin 1. - 8.8. klo 17-20.

Lähipetusta yhteensä 21 tuntia.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.