Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 8.8.2017
16:15 - 19:30
Ti 15.8.2017
16:15 - 19:30
Ti 22.8.2017
16:15 - 19:30
Ti 29.8.2017
16:15 - 19:30
Ti 5.9.2017
16:15 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt Aasian alueen ja sen keskeisten maiden yhteiskunnallisiin ja poliittisiin rakenteisiin. Opiskelija osaa analysoida niiden kehitystä ja toimintaa.

Kurssi käsittelee nyky-Kiinan yhteiskunnallista tilannetta sekä sisä -ja ulkopolitiikkaa. Kurssilla perehdytään Kiinan poliittiseen järjestelmään ja ulkopolitiikan rakentumisen peruspilareihin. Tavoitteena on havainnollistaa sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan keskinäistä suhdetta sekä taloudellisten ja poliittisten kysymysten keskinäisriippuvuutta. Kurssilla käsitellään myös Kiinan kasvavaa merkitystä kansainvälisessä järjestelmässä ja vaikutusvallan kasvun moninaisia seurauksia. Lisäksi kurssi antaa perustiedot Kiinan nykytilanteen ja tulevan kehityksen kannalta keskeisistä sisäpoliittisista prosesseista kuten kaupungistumisesta, kasvavasta yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, ympäristön saastumisesta ja väestörakenteen kehityksestä.

Suoritusvaatimukset (5op)

1) Osallistuminen luennoille

2) Tehtäväpaketti
- Luentomateriaali
- Kurssilla käsiteltävät artikkelit

- Tarkemmat ohjeet tehtäväpaketin tekemisestä ilmoitetaan kurssilla. Tehtäväpaketti sisältää kurssin luentoja ja niihin liittyviä tekstejä käsitteleviä tehtäviä, joista osaan vastataan opiskelijan valinnan mukaan laajemmin ja osaan suppeammin

Ilmoitetaan luennoilla

Asteikolla 0-5

Opettajat: DPhil (=VTT) Elina Sinkkonen (vastuuopettaja), FM Kaisa Kantola ja FT Teemu Naarajärvi

8.8.17 Kiinan yhteiskunta-, kulttuuri ja taloushistoria, ES
1) Kulttuuri- ja yhteiskuntahistoria, Kansantasavallan historia
2) Taloushistoria, talous ja yhteiskunta (väestöpolitiikka, ympäristö, kaupungistuminen ja näiden yhteydet tulevaan talouskehitykseen)

15.8.17 Poliittinen järjestelmä ja legitimiteetti, KK
3) Kiinan poliittinen järjestelmä
4) Kommunistisen puolueen legitimiteetin rakentuminen

22.8.17 Kiinan ulkopolitiikka, TN
5) Kiinan suurvaltasuhteet
6) Kiinan ulkopolitiikkaa Aasiassa

29.8.17 Kiina globaalissa kontekstissa, TN

7) Kiina ja globaali hallinta
8) Kiinan energiapolitiikka

5.9.17 Kiina ja globaali talous, ES
9) Talouspolitiikka, Kiina globaalissa taloudessa
10) Valuuttapolitiikka ja pankkijärjestelmä


Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.