Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 9.5.2017
16:30 - 19:00
Ti 16.5.2017
16:30 - 18:00
To 18.5.2017
16:00 - 19:00
Ti 30.5.2017
16:30 - 19:00
To 1.6.2017
08:00 - 19:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Luennot ja ekskursio 75 euroa (sisältää 15 euroa materiaalimaksua ekskursion materiaalista). Lisätietoja.

Mikäli bussiin jää paikkoja voit ilmoittautua pelkkään ekskursioon (15 euroa) (ilmoittautuminen aluksi jonoon).

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske ekskursion materiaalimaksua 15 euroa.)

Ilmoittautuminen alkaa 25.3.2017 klo 12:00 (45 päivää ennen opintojakson alkua).

Ilmoittautuminen koko jaksolle (75 euroa/15 euroa)

Ilmoittautuminen pelkät luennot (60 euroa/maksuton)

Ilmoittautuminen pelkkä ekskursio (15 euroa) (kaikki ilmoittautumiset ensin jonoon)

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Arkeologia – ikkuna menneisyyteen

Arkeologia on monille tuttua elokuvista ja televisiodokumenteista, mutta mitä arkeologia oikeasti on?
Arkeologian opiskelu sopii kaikille menneisyydestä, historiasta ja kulttuureista kiinnostuneille. Opintojen avulla voit ymmärtää paremmin menneisyyttä ja sen
avulla myös tätä hetkeä.

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Tavoitteena on oppia analysoimaan kriittisesti arkeologista tutkimusta.

Opintojakson aikana perehdytään valittuun arkeologian osa-alueeseen. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Jaksot voivat olla monitieteistiä tai usean oppiaineen sisältöjä yhdisteleviä siten että perusteemana taustalla on arkeologinen näkökulma.

Luennot ja essee, joka perustuu luentoihin sekä kirjallisuuteen.

Luennoilla läsnäolovelvoite vähintään 2/3 luennolla.

Ilmoitetaan luentojen aikana. Kirjallisuus on osittain oppiainekohtaista.

Asteikolla 5-0. Arvointi perustuu esseeseen.

Luennot (4 kpl) ja ekskursio

ti 9.5. klo 16:30-19:00 (3h) Hämeen pitkä keskiaika rautakaudelta uuden ajan alkuun. dos. Georg Haggrén

ti 16.5. klo 16:30-18:00 (2h) Linnasta kartanoon, talonpoikaistalosta eräsijalle. dos. Georg Haggrén

to 18.5. klo 16:00-16:20 Lisätietoa ekskursiosta. koulutussuunnittelija Joanna Veinio

to 18.5. klo 16:30-19:00 (3h) Keskiajan kirkoista (näkökulma Hämeessä) prof. Markus Hiekkanen

ti 30.5. klo 16:30-19:00 (3h) Uskonto myöhäiskeskiajan suomalaisten elämässä. FT, dos. Anu Lahtinen

Lisäksi ekskursio to 1.6. klo 08:00-19:30.

Essee (noin 9 sivua) palautetaan viimeistään ma 26.6. tai ma 24.7. jakson Moodleen. (oppiaineittain esseet ottavat vastaan A. Lahtinen, M. Hiekkanen ja G. Haggrén)

Avoin yliopisto ei vakuuta opiskelijoita ekskursion ajaksi. Pukeutuminen sään ja maaston mukaan. Kohteilla liikutaan kävellen ja osa kohteista voi olla sääolosuhteista johtuen liukkaita yms.

Jaksolle voi osallistua vaikka ei tekisikään tehtäviä, silloin jaksosta ei kuitenkaa saa opintopisteitä.

Ekskursion kohteet

Lounas on omakustanteinen, jaksolle ilmoittautuneille lisäinformaatiota ennen retkeä. Bussissa wc.

Ekskursiolla mukana Eero Siljander sekä Avoimen yliopiston koulutussuunnittelija.

Opintojakson Moodle oppimisympäristö aukeaa jakson alkaessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jaksolla on korvaavuus 5 op:

Opiskelija valitsee opintojen aikana (ohjeet Moodlessa) kohdan johon hän suorittaa opintojakson.