Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 100 euroa (sisältää molemmat jaksot)

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t) Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Jakso toteutetaan jos siihen ilmoittautuu vähintään 30 opiskelijaa.

Kuvaus

Opintojaksot on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava (erityisesti KPE001 ja KPE003) etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Taidehistoriassa jaksot (10 op) suoritetaan osana perusopintoja, muilla oppiaineilla se on osa pakollista sivuainekokonaisuutta.

Lisäksi jaksot sopivat myös muille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.

Opiskelukokonaisuuden yhteisten opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijoille perustiedot kulttuuriperinnöstä ilmiönä, sen keskeisistä kohteista, historiasta ja käsitteistä sekä tavoista teoretisoida kulttuuriperintöä historiallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Kesän 2015 opetuksesta varataan kiintiö opiskelijoille jotka ovat jo suorittaneet Taidehistoriasta peruskurssit I-III (15 op). Heillä on mahdollisuus ilmoittautua yhdellä kertaa jaksoille Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen ja Kulttuuriperintökohteet ja -aineistot. He voivat näin täydentää kesän aikana 15 op suorituksensa 25 opperusopinnoiksi.

Kesän 2015 Taidehistorian 15 op täydennys Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 10 op sisältää jaksot:

A406040, Avoin yo: Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen, Toukokuu 2015, 5 op

Luennot: 15 h (5* 3h) ma ja ke 11.5.-27.5. (ei opetusta 13.5.) klo 16:30-19:00

A406041, Avoin yo: Kulttuuriperintökohteet ja aineistot, Kesä 2015, 5 op

Luennot: 16h (8 * 2h) ma ja ke 26.8.(ke) - 21.9.2015 klo 16:30-18:00

Katso vielä tarkemmat ohjeet jaksojen ohjelmista:

A406040, Avoin yo: Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen, Toukokuu 2015, 5 op

A406041, Avoin yo: Kulttuuriperintökohteet ja aineistot, Kesä 2015, 5 op

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opinto-oikeusaika (aika jonka aikana nämä jaksot suoritetaan): 15.5.-7.10.2015

Jaksot arvioidaan asteikolla: hylätty -5

Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op

Arvosana perustuu oppimispäiväkirjaan, opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki jakson verkkokeskustelut.

Oppimispäiväkirja palautetaan ma 15.6.2015 oppimisympäristö Moodleen.

Opinto-oikeusaika (aika jonka aikana tämä jakso suoritetaan): 11.5.-16.6.2015

Johdanto jaksolla luennot (läsnäolo 80 %), ryhmäkeskustelut luennolla, verkkokeskustelut 5 kpl (alkavat ko. luennon jälkeen) ja oppimispäiväkirja luennoista sekä verkkokeskusteluista ja oheiskirjallisuudesta. Oppimispäiväkirjan pituus 8-10 sivua. HUOM! Verkkokeskustelut ovat pakollinen osa suoritusta, joten vaikka opiskelija olisi poissa luennolta (1 poissaolo mahdollinen) tulee hänen osallistua myös ko. luennon jälkeiseen keskusteluun.

Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op

Arvosana perustuu oppimispäiväkirjaan, opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki jakson harjoitustehtävät.

Oppimispäiväkirja palautetaan ke 7.10.2015 oppimisympäristö Moodleen.

Opinto-oikeusaika (aika jonka aikana tämä jakso suoritetaan): 26.8.-7.10.2015

Kulttuuriperintökohteet ja aineistot jakso suoritetaan osallistumalla opetukseen ja palauttamalla jaksoon kuuluvat tehtävät kokonaisuudessaan. Tätä jaksoa ei voi suorittaa pelkällä esseellä tai tenttinä.

Osasuoritukset (harjoitustehtävät/verkkokeskustelut)  ovat voimassa vain kyseisen jakson ajan.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.4.2015 klo 10:00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

 

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

 

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake

A405824 Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

  • A406040 Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (KPE001) 5 op
  • A406041 Kulttuuriperintökohteet ja aineistot (KPE002) 5 op
  • A406042 Kulttuuriperinnön teoria (KPE003) 5 op
  • A406043 Työelämäopinnot (KPE004) 5 op
  • A406044 Valinnaiset temaattiset opinnot (KPE005) 5 op

Opinnot aloitetaan suorittamalla Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen (KPE001) sekä Kulttuuriperintökohteet ja -aineistot (KPE002). Näitä seuraavat opintojaksot Kulttuuriperinnön teoria (KPE003), Työelämäopinnot (KPE004) ja Valinnaiset temaattiset opinnot (KPE005).