Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/op

Opintoihin voi ilmoittautua myös jakso kerrallaan

Opintomaksut maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojaksot on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava (erityisesti KPE001 ja KPE003) etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Taidehistoriassa jaksot (10 op) suoritetaan osana perusopintoja, muilla oppiaineilla se on osa pakollista sivuainekokonaisuutta.

Lisäksi jaksot sopivat myös muille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.

Opiskelukokonaisuuden yhteisten opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijoille perustiedot kulttuuriperinnöstä ilmiönä, sen keskeisistä kohteista, historiasta ja käsitteistä sekä tavoista teoretisoida kulttuuriperintöä historiallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä.

Lukuvuoden 2015-2016 opetuksesta varataan kiintiö opiskelijoille jotka ovat jo suorittaneet Taidehistoriasta peruskurssit I-III (15 op). Heillä on mahdollisuus ilmoittautua yhdellä kertaa jaksoille Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen ja Kulttuuriperintökohteet ja -aineistot. He voivat näin täydentää 15 op suorituksensa 25 opperusopinnoiksi.

Lukuvuoden 2015-2016 Taidehistorian 15 op täydennys Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 10 op sisältää jaksot:

Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen

Kulttuuriperintökohteet ja aineistot, Toukokuu 2016

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojaksojen oppimateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan jakson opetuksen tiedoissa.

Materiaali voi sisältää esim. teemaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita.

Suoritustiedot tallennetaan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

A405824 Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

  • A406040 Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (KPE001) 5 op
  • A406041 Kulttuuriperintökohteet ja aineistot (KPE002) 5 op
  • A406042 Kulttuuriperinnön teoria (KPE003) 5 op
  • A406043 Työelämäopinnot (KPE004) 5 op
  • A406044 Valinnaiset temaattiset opinnot (KPE005) 5 op

Opinnot aloitetaan suorittamalla Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen (KPE001) sekä Kulttuuriperintökohteet ja -aineistot (KPE002). Näitä seuraavat opintojaksot Kulttuuriperinnön teoria (KPE003), Työelämäopinnot (KPE004) ja Valinnaiset temaattiset opinnot (KPE005).