Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei weboodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintokokonaisuus ja sen yksittäiset jaksot sopivat kaikille kulttuuriperinnöstä ja sen tutkimuksesta kiinnostuneille. Kulttuperinnön opiskelukokonaisuus 25 op sisältää viisi jaksoa. Ne voi suorittaa sivuainekokonaisuudeksi.

Taidehistorian opiskelijat suorittavat jaksot Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen sekä Kulttuuriperintökohteet ja aineistot osana perusopintoja. Loput kolme jaksoa kuuluvat Taidehistorian aineopinnot kokonaisuuteen, johon ei voi hakeutua ilman että on suorittanut kaksi perusopintojen jaksoa.

Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus on pakollisten oppiaineiden opiskelijoiden lisäksi avoin myös muille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.

Opiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille.Taidehistoriassa kokonaisuus suoritetaan osana perus- ja aineopintoja, muilla oppiaineilla se muodostaa pakollisen sivuainekokonaisuuden.

Kesän 2016 opintotarjonnassa jaksot:

Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op - Kulttuuriperintö ja nykyaika verkkokurssi (mooc)

 • Ryhmä Maaliskuu 2016
 • Ryhmä Elokuu 2016

Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5op

 • Ryhmä Toukokuu 2016

Kulttuuriperinnön teoria 5 op

 • Verkkokurssi kesän ja alkusyksyn 2016 aikana (useita suorituspäiviä)

Työelämäopinnot 5 op

 • Monimuoto-opintoina -verkkotallenteita ja kolme lähitapaamista elokuu/syykuu 2016

Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op

 • Useita jaksoja

Opintojaksojen oppimateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan jakson opetuksen tiedoissa.

Materiaali voi sisältää esim. teemaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita.

Opintokokonaisuuden arviointi määräytyy siihen kuuluvien opintojaksojen keskiarvon mukaan.

Kesän 2016 opintotarjonnassa kaikki 25 op kokonaisuuden jaksot

 • Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op - Kulttuuriperintö ja nykyaika verkkokurssi (mooc)
 • Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5op
 • Kulttuuriperinnön teoria 5 op
 • Työelämäopinnot 5 op
 • Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

A405824 Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

 • A406040 Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (KPE001) 5 op
 • A406041 Kulttuuriperintökohteet ja aineistot (KPE002) 5 op
 • A406042 Kulttuuriperinnön teoria (KPE003) 5 op
 • A406043 Työelämäopinnot (KPE004) 5 op
 • A406044 Valinnaiset temaattiset opinnot (KPE005) 5 op

Opinnot aloitetaan suorittamalla Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen (KPE001) sekä Kulttuuriperintökohteet ja -aineistot (KPE002). Näitä seuraavat opintojaksot Kulttuuriperinnön teoria (KPE003), Työelämäopinnot (KPE004) ja Valinnaiset temaattiset opinnot (KPE005).