Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston Kulttuuriperinnön opinnoista osa on maksuttomia ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.) Maksuttomuudesta ilmoitetaan kyseisen jakson ohjelmassa.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei weboodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintokokonaisuus ja sen yksittäiset jaksot sopivat kaikille kulttuuriperinnöstä ja sen tutkimuksesta kiinnostuneille. Kulttuperinnön opiskelukokonaisuus 25 op sisältää viisi jaksoa. Ne voi suorittaa sivuainekokonaisuudeksi.

Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus on pakollisten oppiaineiden opiskelijoiden lisäksi avoin myös muille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.

Opiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille.Taidehistoriassa kokonaisuus suoritetaan osana perus- ja aineopintoja, muilla oppiaineilla se muodostaa pakollisen sivuainekokonaisuuden.

Lukuvuoden 2016-2017 opintopolut:

Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op - Kulttuuriperintö ja nykyaika verkkokurssi (mooc)

 • Ryhmä Elokuu 2016
 • Ryhmä Lokakuu 2016
 • Ryhmä Tammikuu 2017

Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5op

 • Ryhmä Helmikuu 2017 Helsingin työväenopiston opetusta

Kulttuuriperinnön teoria 5 op - verkkokurssi

 • Ryhmä Lokakuu 2016
 • Ryhmä Marraskuu 2016
 • Ryhmä kesäopetus 2017

Työelämäopinnot 5 op -Monimuoto-opintoina -verkkotallenteita ja lähitapaamisia

 • Ryhmä Maaliskuu 2017

Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op

 • Taidehistorian valinnaisia opintoja - kotitentti (essee)
 • Mahdollisesti myös muita jaksoja

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojaksojen oppimateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan jakson opetuksen tiedoissa.

Materiaali voi sisältää esim. teemaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita.

Opintokokonaisuuden arviointi määräytyy siihen kuuluvien opintojaksojen keskiarvon mukaan.

A405824 Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

 • A406040 Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (KPE001) 5 op
 • A406041 Kulttuuriperintökohteet ja aineistot (KPE002) 5 op
 • A406042 Kulttuuriperinnön teoria (KPE003) 5 op
 • A406043 Työelämäopinnot (KPE004) 5 op
 • A406044 Valinnaiset temaattiset opinnot (KPE005) 5 op

Opinnot aloitetaan suorittamalla Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen (KPE001) sekä Kulttuuriperintökohteet ja -aineistot (KPE002). Näitä seuraavat opintojaksot Kulttuuriperinnön teoria (KPE003), Työelämäopinnot (KPE004) ja Valinnaiset temaattiset opinnot (KPE005).