Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston Kulttuuriperinnön opinnoista valtaosa on maksuttomia ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.) Maksuttomuudesta ilmoitetaan kyseisen jakson ohjelmassa.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Helsingin yliopiston opiskelijat, lähes kaikilla jaksoilla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintokokonaisuus ja sen yksittäiset jaksot sopivat kaikille kulttuuriperinnöstä ja sen tutkimuksesta kiinnostuneille. Kulttuperinnön opiskelukokonaisuus 25 op sisältää viisi jaksoa. Ne voi suorittaa sivuainekokonaisuudeksi tai suorittaa osaksi Taidehistorian perus- ja aineopintoja.

Opinnot aloitetaan verkkokurssilla Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen - Kulttuuriperintö ja nykyaika.

Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus on pakollisten oppiaineiden opiskelijoiden lisäksi avoin myös muille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.

Opiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille.Taidehistoriassa kokonaisuus suoritetaan osana perus- ja aineopintoja, muilla oppiaineilla se muodostaa pakollisen sivuainekokonaisuuden.

Vuoden 2017 opintopolut:

Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op - Kulttuuriperintö ja nykyaika verkkokurssi (mooc)

 • Non Stop toteutus 16.1.-15.12.2017

Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5op

 • Ryhmä Helmikuu 2017 (9.2.2017 - 6.4.2017) Helsingin työväenopisto
 • Ryhmä Elokuu 2017 (31.08.2017 - 12.10.2017)

Kulttuuriperinnön teoria 5 op - verkkokurssi

 • Ryhmä Toukokuu 2017 (1.5.–5.6.)
 • Ryhmä Heinäkuu 2017 (1.7.–1.8.)
 • Ryhmä Syyskuu 2017 (1.9.–2.10.)
 • Ryhmä Joulukuu 2017 (1.12.–2.1.2018)

Työelämäopinnot 5 op -Monimuoto-opintoina -verkkotallenteita ja lähitapaamisia

 • Ryhmä Kevät 2017 (17.3.2017 - 28.4.2017)
 • Ryhmä Kesä 2017, opetus elokuu- marraskuu

Valinnaiset temaattiset opinnot 5 op

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojaksojen oppimateriaali ja kirjallisuus ilmoitetaan jakson opetuksen tiedoissa.

Materiaali voi sisältää esim. teemaan liittyviä tieteellisiä artikkeleita.

Opintokokonaisuuden arviointi määräytyy siihen kuuluvien opintojaksojen keskiarvon mukaan.

A405824 Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

 • A406040 Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (KPE001) 5 op
 • A406041 Kulttuuriperintökohteet ja aineistot (KPE002) 5 op
 • A406042 Kulttuuriperinnön teoria (KPE003) 5 op
 • A406043 Työelämäopinnot (KPE004) 5 op
 • A406044 Valinnaiset temaattiset opinnot (KPE005) 5 op

Opinnot aloitetaan suorittamalla Johdatus kulttuuriperinnön tutkimukseen (KPE001) sekä Kulttuuriperintökohteet ja -aineistot (KPE002). Näitä seuraavat opintojaksot Kulttuuriperinnön teoria (KPE003), Työelämäopinnot (KPE004) ja Valinnaiset temaattiset opinnot (KPE005).