Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on perehtyä siihen, miten ihmismieli prosessoi uskontoon liittyvää tietoa, tunteita ja kokemusta.

Kurssilla tutustutaan joihinkin keskeisiin tutkimussuuntauksiin, niiden menetelmiin ja niillä saavutettuihin tuloksiin sekä opitaan arvioimaan eri näkökulmia kriittisesti.

Kurssin käytyään opiskelija tietää, mitä uskonnollisella kokemuksella uskontotieteen oppihistoriassa ja nykytutkimuksessa tarkoitetaan ja miten sitä on uskontotieteessä eri aikoina lähestytty. Opiskelija tutustuu erilaisiin hypoteeseihin ja metodisiin malleihin, joilla uskonnollista kokemusta on pyritty jäsentelemään. Kurssin näkökulma on nykytutkimuksessa, mutta uskonnollista kokemusta tarkastellaan myös oman aikansa historiallisista perspektiiveistä.

 

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat 18.5.2015. Lisätietoa verkko-opiskelusta .

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojakson tavoitteena on perehtyä siihen, miten ihmismieli prosessoi uskontoon liittyvää tietoa, tunteita ja kokemusta.

Kurssilla tutustaan joihinkin keskeisiin tutkimussuuntauksiin, niiden menetelmiin ja niillä saavutettuihin tuloksiin sekä opitaan arvioimaan eri näkökulmia kriittisesti.

Kurssin käytyään opiskelija tietää mitä uskonnollisella kokemuksella uskontotieteen oppihistoriassa ja nykytutkimuksessa tarkoitetaan, ja miten sitä on uskontotieteessä eri aikoina lähestytty. Opiskelija
tutustuu erilaisiin hypoteeseihin ja metodisiin malleihin, jolla uskonnollista kokemusta on pyritty jäsentelemään. Kurssin näkökulma on nykytutkimuksessa, mutta uskonnollista kokemusta tarkastellaan myös oman aikansa historiallisista perspektiiveistä.

Verkkokurssilla tehtävät oppimistehtävät, verkkokeskustelut, ryhmätyö ja reflektointi

 

AIKATAULU:

18.5.2015 Moodlesivut aukeavat

-sivuihin ja kurssin kulkuun ja aikatauluun tutustuminen

25.5. 2015 Ensimmäisen tehtävän palautus Moodleen (annetun tekstin pohjalta/Ketola)

1.6. 2015 Toisen tehtävän palautus Moodleen (analyysiharjoitus)

1.6. – 10.6. keskustelutehtävä annetun tekstin pohjalta (Pohjanheimo)

11.6. -3.8.2015 RYHMÄTYÖ

11.6.- 20.6. ryhmien valinta, kirjallisuuden hankinta, ryhmän kanssa työskentelystä sopiminen Moodlessa (aikataulu ja työnjako + mahdolliset lähitapaamiset)

21.6- 3.8.2015 Kirjallisuuteen tutustuminen, aiheen reflektointi ryhmän kanssa, esityksen rakenne, wikityöskentelyä

3.8.- 15.8. Ryhmätöiden esittely ja kommentointi

16.8.-30.8. Reflektointipaperin palautus

Kurssin kirjallisuutena käytetään lukuja teoksista Ketola, Kimmo, Ilkka Pyysiäinen ja Tom Sjöblom (toim.) 2008. Uskonto ja ihmismieli ja Geels, Antoon & Owe Wikström (2009). Uskonnollinen ihminen: johdatus uskontopsykologiaan sekä tieteellisiä artikkeleita. Tarkemmat ohjeet kurssisivuilla.

 

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

0-5

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.4.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

 

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: FM Outi Pohjanheimo

Opintojakso on osa Uskontotieteen perusopinnot (25 op) -kokonaisuutta.