Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Ks. toteutus ja työtavat

Kurssilla tutustaan joihinkin keskeisiin tutkimussuuntauksiin, niiden menetelmiin ja niillä saavutettuihin tuloksiin sekä opitaan arvioimaan eri näkökulmia kriittisesti.

Verkkokurssilla tehtävät oppimistehtävät, verkkokeskustelut ja kokoava essee.

Kirjasta Ketola, Kimmo, Ilkka Pyysiäinen ja Tom Sjöblom (toim.) 2008. Uskonto ja ihmismieli luetaan seuraavat kappaleet:

  • Ketola, Kimmo. Uskonnolliset kokemukset ja emootiot., sivut: 92 – 109.
  • Pohjanheimo, Outi. Uskonnollisuuden menestystekijät – oppi ja elämys Nokia Missiossa, sivut: 265 – 282.

Anton Geels & Owe Wikström (2009). Uskonnollinen ihminen. Johdatus uskontopsykologiaan. Kirjapaja.

Muu kirjallisuus selviää myöhemmin.

Asteikko 0-5

Uskonnot näyttävät ulkopuolisen tarkkailijan silmissä erilaisten rituaalien ja myyttisten kertomusten joukkona, jota ohjaa uskonoppineiden valvomat opit ja säännöt. Uskovaiselle itselleen nämä uskonnon ”muotoseikat” tulevat merkityksellisiksi, kun niihin liittyy tunteita ja kokemuksellisuutta. Uskonnollisia kokemuksia ovat elämänkulkua muuttavat kääntymyskokemukset, mutta myös päivittäin suoritettava meditaatio voi kokijalleen olla uskonnollinen kokemus.

Kurssin tavoitteena on hahmottaa tätä vaikeasti määrittyvää tilaa monesta eri näkökulmasta. Koska uskonnolliseen kokemukseen oleellisesti liittyy emootiota ja tunteita, pääpaino on uskontopsykologian teorioissa (mm. konversiotutkimus ja kognitiivinen uskontotiede). Kurssi on rakennettu siten, että opiskelijan tiedot ja taidot kasvavat ja syvenevät askel askeleelta. Verkkokurssin suoritus koostuu useista pienemmistä tehtävistä (analysointi ja keskustelutehtävät) ja verkossa suoritettavasta ryhmätyöstä (ei vaadi läsnäoloa). Ryhmässä saamme apua ja tukea toisiltamme, ja samalla voimme testata omia ajatuksiamme ryhmässä. Opimme myös muiden ryhmien töistä.

16.5.2016 Verkkoympäristö aukeaa -sivuihin ja kurssin kulkuun ja aikatauluun tutustuminen

23.5. 2016 Ensimmäisen tehtävän palautus Moodleen (annetun tekstin pohjalta/Ketola)

30.5. 2016 Toisen tehtävän palautus Moodleen (analyysiharjoitus)

30.5.– 8.6.2016 keskustelutehtävä annetun tekstin pohjalta (Pohjanheimo)

9.6. -1.8.2016 RYHMÄTYÖ

9.6.- 20.6. ryhmien valinta, kirjallisuuden hankinta, ryhmän kanssa työskentelystä sopiminen Moodlessa (aikataulu ja työnjako + mahdolliset lähitapaamiset)

20.6- 1.8. Kirjallisuuteen tutustuminen, aiheen reflektointi ryhmän kanssa, esityksen rakenne, wikityöskentelyä

1.8.- 13.8. Ryhmätöiden esittely ja kommentointi

14.8.-28.8. Reflektointipaperin palautus

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.