Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kuvaus

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat uskontoperinteisiin tarkastelemalla eri perinteiden kietoutumista yhteen tai yhden perinteen jakautumista eri suuntauksiin. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija monikulttuurisuuteen ja eri uskontoperinteisiin Suomessa ja Euroopassa.

Kurssilla paneudutaan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
- Miten erilaiset uskontoperinteet näkyvät Suomessa?
- Mikä on uskonnon asema Suomessa ja Euroopassa?
- Miten monikulttuurisuudesta ja uskonnosta puhutaan mediassa?

Tämän kurssin suoritus korvaa USH140 Uskonnollinen monimuotoisuus (5 op) opintojakson.

Luennot 14 t + oppimispäiväkirja

Kirjallisuus selviää myöhemmin.

Asteikolla 0-5

Tampereen kesäyliopisto

Yliopistonkatu 60 A (Yliopistonkatu 60 A)
33100 Tampere

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.