Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 28.8.2017
16:30 - 19:00
Ke 30.8.2017
16:30 - 18:00
Ke 6.9.2017
16:30 - 18:00
Ma 11.9.2017
16:30 - 18:00
Ma 18.9.2017
16:30 - 18:00
Ma 25.9.2017
16:30 - 18:00
Ma 2.10.2017
16:30 - 18:00
Ma 9.10.2017
16:30 - 18:00
Ma 16.10.2017
16:30 - 18:00
Ma 23.10.2017
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on valinnainen yleistä historiaa pää- ja sivuaineena opiskeleville. Jakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot aate- ja kulttuurihistorian keskeisten aikakausien ja teemojen erikoiskysymyksistä.

Kurssin tavoitteena on käsitellä aikakauden aatevirtauksia yhteydessä kulttuurielämän yleisiin ilmiöihin. Tällaisia ovat julkisen elämän instituutiot, sanomalehdistö, seuraelämän eri muodot sekä taide-elämän virtaukset. Kurssilla siis pyritään löytämään kytkentöjä aatteellis-filosofisen tason keskustelujen sekä kulttuuri- ja taide-elämän virtausten välille. Keskeisiä temaattisia kokonaisuuksia ovat brittiläinen valistus ja uuden julkisuuskulttuurin synty, ranskalainen valistus, saksalainen valistus, brittiläinen varhaisromantiikka ja romantiikka, saksalainen uushumanismi ja romantiikka sekä ruotsalainen/suomalainen valistus ja romantiikka. Kunkin ilmiökokonaisuuden yhteydessä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota sen sosiaaliseen kontekstiin (kaupunkielämän eri muodot, yliopistot, seuraelämän instituutiot, lehdistö ja muu media).

Ma 28.8. Järjestäytyminen & johdatus vuosien 1680–1830 tapahtumahistoriaan

Ke 30.8. I Johdantoluento.

Ke 6.9. II Johdantoluento.

Ma 11.9. Salongit ja ranskalainen varhaisvalistus

Ma 18.9. Kahvilat, viikkolehdet ja Britannian uusi julkisuuskulttuuri

Ma 25.9. Kohteliaisuuskulttuuri ja sen aatehistorialliset lähtökohdat

Ma 2.10. Saksan nousu: valistus ja Sturm und Drang

Ma 9.10. Uushumanismi ja klassismi

Ma 16.10. Ranskalainen romantiikka: konservatiivinen reaktio ja liberaali humanismi

Ma 23.10. Englannin ja Saksan täysromantiikka: dandyismiä, kosmopolitismia ja nationalismia

Suoritus käsittää osallistumisen luentoihin (minimi 50%), kaksi miniesseetä (kaksi liuskaa) sekä alustus ja lopputehtävän.

Ilmoitetaan jakson aikana.

Arviointi perustuu lopputehtävään, jakson aikana tehtävä lyhyet tehtävä ovat pakollinen osasuoritus.

5-0.

Luennot yht. 21h

Opetus koostuu luento-opetuksesta, alkuperäistekstien (filosofia, kirjallisuus, esseistiikka, sanomalehtitekstit) analyyseistä, ryhmätöistä sekä keskustelusta. Tarkoitus on myös hyödyntää aikakauden runsasta kuvamateriaalia.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa jakson alkaessa.

Miniessee palautetaan viimeistään 30.10. klo 23:55

Lopputehtävän palautus (kaksi vaihtoehtoista päivää) 27.11. ja 11.12.2017 klo 23:55

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso korvaa 5 op Historia-aineiden opintojen kohtiin:

  • A406051 Aate ja oppi (HSS213C)
  • A406010 Aate- ja kulttuurihistoria (HYL214A)
  • A406005 Euroopan historia (HYL212)