Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.5.2015
16:30 - 19:00
Ma 18.5.2015
16:30 - 19:00
Ke 20.5.2015
16:30 - 19:00
Ma 25.5.2015
16:00 - 19:00
Ke 27.5.2015
16:30 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t) Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Jakso toteutetaan jos siihen ilmoittautuu vähintään noin 20 opiskelijaa. Jakson minimiopiskelijamäärä on ylitetty ja jakso toteutetaan.

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava (erityisesti KPE001 ja KPE003) etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Taidehistoriassa jakso suoritetaan osana perusopintoja, muilla oppiaineilla se on osa pakollista sivuainekokonaisuutta.

Lisäksi jakso sopii myös muille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.

Kulttuuriperintö muodostaa laajan ja moniulotteisen kentän, jonka tutkimus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Kurssi antaa eväät sen pohtimiseen, mitä kulttuuriperintö oikeastaan on ja miten erilaiset kulttuuriperintökohteet ovat syntyneet ja kehittyneet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kulttuuriperinnön tutkimuksen keskeiset periaatteet ja kulttuuriperinnön aatehistorian pääpiirteet sekä tunnistaa kulttuuriperinnön piiriin kuuluvia kohteita. Ne ovat yhtä lailla niin aineellisen, aineettoman, visuaalisen, auditiivisen kuin audio-visuaalisenkin kulttuurin ilmiöitä, ja siksi tutkimus ylittääkin vakiintuneita tieteenalojen välisiä rajoja.

Opintojaksoon sisältyy luentoja, joilla esiteltyjä ajatuksia ja käsitteitä syvennetään oheislukemiston avulla ja sovelletaan pienryhmätyöskentelyssä ja tehtävissä.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle - verkkokeskustelut sekä tehtävä palautetaan sinne. Sivut avautuvat ma 4.5.2015.

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojakso koostuu:

  • luennoista
  • tehtävistä (myös ennakkotehtävä mahdollinen)
  • pienryhmätyöskentelystä (esim. verkkokeskustelusta)
  • oheismateriaalista

Kurssilla pohditaan, mikä on kulttuuriperintöä ja miten kulttuuriperintökohteet ovat muotoutuneet. Kysymykset liittyvät muistamisen ja muistin politiikkoihin ja niitä lähestytään yhtä lailla menneisyyden kuin nykykulttuurin näkökulmista.

Kurssilla perehdytään kulttuuriperinnön kohteisiin ja käsitteisiin sen eri muodoissa (muistot, tavat ja käytänteet, äänimaisema, musiikki, esineet, ruoka, kuvat, monumentit, rakennukset, suulliset ja kirjalliset tekstit). Kulttuuriperintö ymmärretään kansan tai muun sosiaalisen ryhmän kulttuurista yhteisyyttä ja historiallista jatkuvuutta osoittavina visuaalisina, esineellisinä ja tekstuaalisina representaatioina.

Luennot 15 h (5* 3h) ma ja ke 11.5.-27.5. (ei opetusta 13.5.) klo 16:30-19:00

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka ja sijainti opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua.  Näet sijainnin myös sivun alareunan opetuspaikka linkistä. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Suoritustapa muodostuu:

  • Ennakkotehtävästä, joka tulee suorittaa ennen luentojen alkua. Ennakkotehtävä annetaan ma 4.5.2015 Moodlessa ja tehtävän pituus on n. 0,5-1 liuskaa.
  • Luennoista ( läsnäolo 80 %)
  • Ryhmäkeskusteluista luennolla
  • Verkkokeskusteluista 5 kpl (alkavat ko. luennon jälkeen)
  • Oppimispäiväkirjasta, jossa hyödynnetään luentojen ja verkkokeskusteluiden lisäksi oheiskirjallisuutta. Oppimispäiväkirjan pituus on 8-10 sivua.

HUOM! Verkkokeskustelut ovat pakollinen osa suoritusta, joten vaikka opiskelija olisi poissa luennolta (1 poissaolo mahdollinen) tulee hänen osallistua myös ko. luennon jälkeiseen keskusteluun.

Osasuoritukset (esim. verkkokeskustelut)  ovat voimassa vain tämän kesän 2015 jakson ajan.

Oppimispäiväkirja palautetaan ma 15.6.2015 oppimisympäristö Moodleen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Jaksoon liittyy oheismateriaalia (artikkelit). Artikkeleiden tiedot myös oppimisympäristö Moodlessa. Tarkemmat tiedot myöhemmin

Jakso arvioidaan asteikolla: hylätty -5

Arvosana perustuu oppimispäiväkirjaan, opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki jakson verkkokeskustelut.

Oppimispäiväkirja palautetaan ma 15.6.2015 oppimisympäristö Moodleen.

Opinto-oikeusaika (aika jonka aikana tämä jakso suoritetaan): 11.5.-16.6.2015

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Voit tilata tiedon tuloksen kirjaamisesta omaan sähköpostiisi. Opintojen aikana voit käydä  antamassa suostumuksen WebOodissa kohdassa Muut toiminnot /Henkilötiedot-> Luovutustiedot  ('Opintosuorituksista lähetetään ilmoitus sähköpostiini (sisältää arvosanan)').

Ilmoittautuminen alkaa ke 15.4.2015 klo 10:00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

 

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettajat: dos. Visa Immonen

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat 

 

Avoimen yliopiston oppiaineen  yhteydenottolomake

Opintojakso on kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian perusopinnot 25 op kokonaisuutta.