Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Jakso toteutetaan Mooc kurssina, joka on avoin kaikille teemasta kiinnostuneille. Kurssille voi osallistua ilman maksua ja ilmoittautumista – innostuksesta ja mielenkiinnosta. Mikäli opiskelija haluaa jaksosta suorituksen, on hänen ilmoittauduttava sekä maksettava opintomaksu ennen lopputehtävän suorittamista.

Kaikki lukuvuoden Mooc toteutuksen ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville tutkinto-opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat jaksoille Oodissa. Vaikka lukuvuoden toteutukset ovat keskenään suhteellisen identtisiä, suositellaan että opiskelija suorittaa lopputehtävällä sen jakson jonka osatehtävät hän on tehnyt.

Suosittelemme valitsemaan sen toteutuksen joka soveltuu ajallisesti muuhun opiskeluun. Opintojakson suorittamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, verkkokurssina jakso edellyttää omaa ajanhallintaa.

Ilmoittautuminen alkaa pe 21.8.2015 klo 10:00 ja ilmoittautuminen päättyy 27.9.2015 23:55 saakka

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ILMOITTAUTUMINEN (opiskelijoille jotka suorittavat lopputehtävän)

Jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille on kurssin aikana tarjolla lisämaterialia.

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista. Ilmoittautuminen on sitova. ilmoittautumis- ja maksuehdot. Ilmoittautuminen on sitova. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava (erityisesti KPE001 ja KPE003) etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Taidehistoriassa jakso suoritetaan osana perusopintoja, muilla oppiaineilla se on osa pakollista sivuainekokonaisuutta. Lisäksi jakso sopii myös muille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.

Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen (Mooc) on opintotarjonnassa lukuvuonna 2015-2016 neljästi

  • 11.9.- 19.10.2015
  • 26.10. - 13.12.2015
  • 18.1. - 6.3.2016
  • 14.3. - 8.5.2016

Suosittelemme valitsemaan sen toteutuksen joka soveltuu ajallisesti muuhun opiskeluun. Opintojakson suorittamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, verkkokurssina jakso edellyttää omaa ajanhallintaa.

Kulttuuriperintö muodostaa laajan ja moniulotteisen kentän, jonka tutkimus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Kurssi antaa eväät sen pohtimiseen, mitä kulttuuriperintö oikeastaan on ja miten erilaiset kulttuuriperintökohteet ovat syntyneet ja kehittyneet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kulttuuriperinnön tutkimuksen keskeiset periaatteet ja kulttuuriperinnön aatehistorian pääpiirteet sekä tunnistaa kulttuuriperinnön piiriin kuuluvia kohteita. Ne ovat yhtä lailla niin aineellisen, aineettoman, visuaalisen, auditiivisen kuin audio-visuaalisenkin kulttuurin ilmiöitä, ja siksi tutkimus ylittääkin vakiintuneita tieteenalojen välisiä rajoja.

Opintojaksoon sisältyy luentoja, joilla esiteltyjä ajatuksia ja käsitteitä syvennetään oheislukemiston avulla ja sovelletaan pienryhmätyöskentelyssä ja tehtävissä.

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuteen 25 op ja on myös osa Taidehistorian perusopintoja 25 op

Opintojakson opetus toteutetaan vuorovaikutteisena verkkokurssina Mooc periaatteella.

Jaksolla on materiaalia luentotallenteina sekä tieteellisinä artikkeleina ja verkkomateriaalina. Jakson oleellinen osa on myös vertaispalaute, jossa opiskelijat opettelevat lukemaan toistensa tekstejä ja antamaan rakentavaa palautetta. Verkkokeskusteluissa hyödynnetään opiskelijoiden itse tuottamaan materiaalia opettajan materiaalin rinnalla.

Jakson teemoja ovat mm. Mitä on kulttuuriperintö? Kulttuuriperinnön eri lajeja, menetelmiä ja näkökulmia. Kulttuuriperinnön omistajuus – kulttuuriperinnön tuominen lähemmäs kansalaista, yksilön ja yhteisön vastuu kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriperinnön kaupallisuus, kulttuuriperintö ja turismi sekä vaikea kulttuuriperintö.

Ennakkotehtävä, verkkokeskustelut, tehtävät ja lopputehtävä.

Jakso on Mooc -kurssi, joka on avoin kaikille. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa maksutta ja ilmoittautumatta osatehtävät. Lopputehtävän tekeminen ja siten jakson suorittaminen edellyttää ilmoittautumista (ja opintomaksun maksamista) jaksolle.

Jaksolle voi rekisteriöityä osallistujaksi - ilmoittautuneille sähköpostilla lisäohjeita ennen jakson alkua

  1. Mene mooc.helsinki.fi etusivulle
  2. Paina oikeasta yläreunasta linkkiä Kirjaudu / Log in ja luo itsellesi käyttäjätunnukset.
  3. Kun käyttäjätunnus on luotu, kirjaudu sillä sisään mooc.helsinki.fi-alustalle
  4. Avaa kurssi "Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen "
  5. Huom. on tärkeää muistaa vielä kurssialueella liittyä kurssin opiskelijaksi kohdassa 6. Kurssityökalut > Lisää minut tälle kurssille opiskelijaksi. Vasta tässä vaiheessa kysytään kurssiavain, jonka on ”JohdatusSyyskuu2015” (kurssiavain annetaan vain kurssille liityttäessä eli ensimmäisellä kerralla).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Arviointi perustuu lopputehtävään, muut tehtävät tulee tehdään jakson aikana. Kurssin aikana tehdyt tehtävät muodostavat oleellisen osan lopputehtävää, jossa hyödynnetään kurssin aikana tehtyjä tekstejä ja tuotoksia. Osasuoritukset (kurssin osatehtäviä) ovat voimassa vain kyseisen kurssin ajan.

Jakso arvioidaan asteikolla: 5-hylätty ja arvosana perustuu lopputehtävään.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian perusopinnot 25 op kokonaisuutta.