Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Kaikki lukuvuoden Mooc toteutuksen ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville tutkinto-opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat jaksoille Oodissa.

Suosittelemme valitsemaan sen toteutuksen joka soveltuu ajallisesti muuhun opiskeluun. Opintojakson suorittamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, verkkokurssina jakso edellyttää omaa ajanhallintaa.

Ilmoittautuminen alkaa pe 21.8.2015 klo 10:00 ja ilmoittautuminen päättyy 9.11.2015 23:55 saakka

Avoimen yliopiston opiskelijoiden ILMOITTAUTUMINEN (opiskelijoille jotka suorittavat lopputehtävän)

Jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille on kurssin aikana tarjolla lisämaterialia.

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista. Ilmoittautuminen on sitova. ilmoittautumis- ja maksuehdot. Ilmoittautuminen on sitova. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava (erityisesti KPE001 ja KPE003) etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Taidehistoriassa jakso suoritetaan osana perusopintoja, muilla oppiaineilla se on osa pakollista sivuainekokonaisuutta. Lisäksi jakso sopii myös muille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.

Kulttuuriperintö ja nykyaika (Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen) on opintotarjonnassa lukuvuonna 2015-2016 neljä kertaa

Suosittelemme valitsemaan sen toteutuksen joka soveltuu ajallisesti muuhun opiskeluun. Opintojakson suorittamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, verkkokurssina jakso edellyttää omaa ajanhallintaa.

Kulttuuriperintö muodostaa laajan ja moniulotteisen kentän, jonka tutkimus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Kurssi antaa eväät sen pohtimiseen, mitä kulttuuriperintö oikeastaan on ja miten erilaiset kulttuuriperintökohteet ovat syntyneet ja kehittyneet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kulttuuriperinnön tutkimuksen keskeiset periaatteet ja kulttuuriperinnön aatehistorian pääpiirteet sekä tunnistaa kulttuuriperinnön piiriin kuuluvia kohteita. Ne ovat yhtä lailla niin aineellisen, aineettoman, visuaalisen, auditiivisen kuin audio-visuaalisenkin kulttuurin ilmiöitä, ja siksi tutkimus ylittääkin vakiintuneita tieteenalojen välisiä rajoja.

Jaksolla on materiaalia luentotallenteina sekä tieteellisinä artikkeleina ja verkkomateriaalina. Jakson oleellinen osa on myös vertaispalaute, jossa opiskelijat opettelevat lukemaan toistensa tekstejä ja antamaan rakentavaa palautetta. Verkkokeskusteluissa hyödynnetään opiskelijoiden itse tuottamaan materiaalia opettajan materiaalin rinnalla.

Jakson teemoja ovat mm. Mitä on kulttuuriperintö? Kulttuuriperinnön eri lajeja, menetelmiä ja näkökulmia. Kulttuuriperinnön omistajuus – kulttuuriperinnön tuominen lähemmäs kansalaista, yksilön ja yhteisön vastuu kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriperinnön kaupallisuus, kulttuuriperintö ja turismi sekä vaikea kulttuuriperintö.

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuteen 25 op ja on myös osa Taidehistorian perusopintoja 25 op

Opintojakson opetus toteutetaan vuorovaikutteisena verkkokurssina Mooc periaatteella.

Ilmoittautuminen jaksolle 21.8.2015 - 9.11.2015

Verkkokurssialueelle rekisteröityminen 21.10. ->

ma 26.10. klo 6:00 Jakson materiaalit avautuvat - jakson edetessä avautuu lisää materiaalia

Aikaa jakson aloittavan tehtävän tekemiseen on varattu viikko (26.10.-1.11.)

· Palauta aloitustehtäväsi keskustelualueelle, sieltä näet myös muiden kurssilaisten palauttamat tehtävät.

Ryhmäytyminen oman oppiaineen mukaiseen ryhmään. Jatkossa näet vain oman ryhmän opiskelijoiden tekstit.

Teema 1.Mitä se on? verkkokeskustelu on avoinna 1.11.– 8.11.

· Keskustelu käydään oman ryhmän keskustelualueella

Teema 2. Miten se on muuttunut? tehtävä on avoinna 8.11. – 15.11.

· Tehtävä palautetaan oman ryhmän keskustelualueelle

Teema 3. Miten tutkia? tehtävä on avoinna 15.11. – 22.11.

· Tehtävä palautetaan teeman mukaiselle keskustelualueelle

Teema 4. Kulttuuriperintö ja hallinto. Verkkokeskustelu on avoinna 22.11. – 29.11.

· Keskustelu käydään oman ryhmän keskustelualueella

Teema 5. Turismi ja digitaalinen kulttuuriperintö. Tehtävä on avoinna 29.11. – 6.12.

· Tehtävä palautetaan oman ryhmän keskustelualueelle

Jakson lopputehtävä on palautettavissa 7.12. -14.12

Jakso suoritetaan tekemällä pakolliset osatehtävät (6 kpl) sekä lopputehtävällä. Osatehtävissä on käytössä vertaispalaute.

Oppimisympäristö julkaistaan UniHel MOOCs sivulla

http://mooc.helsinki.fi/

Seitsemän viikkoa kestävä kaikille avoin kurssi käynnistyy 26.10.2015 aloitustehtävällä, ja mukaan voi tulla sen jälkeenkin.

Rekisteröityminen jaksolle alkaa 21.10.

  1. Mene mooc.helsinki.fi etusivulle
  2. Paina oikeasta yläreunasta linkkiä "Kirjaudu / Log in" ja luo itsellesi käyttäjätunnukset.
  3. Kun käyttäjätunnus on luotu, kirjaudu sillä sisään mooc.helsinki.fi-alustalle
  4. Avaa kurssi "Kulttuuriperintö ja nykyaika"
  5. Huom. on tärkeää muistaa vielä kurssialueella liittyä kurssin opiskelijaksi kohdassa Kurssityökalut > Lisää minut tälle kurssille opiskelijaksi.(Kurssiavain JohdatusLokakuu2015).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Arviointi perustuu lopputehtävään, muut osatehtävät tulee tehdään jakson aikana. Kurssin aikana tehdyt tehtävät muodostavat oleellisen osan lopputehtävää, jossa hyödynnetään kurssin aikana tehtyjä tekstejä ja tuotoksia. Osatehtäviä ovat voimassa vain kyseisen kurssin ajan.

Jakso arvioidaan asteikolla: 5-hylätty ja arvosana perustuu lopputehtävään.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian perusopinnot 25 op kokonaisuutta.