Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu 75 euroa.

Kaikki lukuvuoden Mooc toteutukset ovat maksuttomia Helsingin yliopiston läsnä oleville tutkinto-opiskelijoille, jotka ilmoittautuvat jaksoille Oodissa.

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat (Kulttuuriperinnön tutkimuksen pääaineopiskelijat) - ota yhteyttä joanna.veinio at helsinki.fi ennen ilmoittautumista!

Miten opiskelemaan?

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Jakso on Mooc -kurssi, joka on avoin kaikille. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua maksutta ja ilmoittautumatta osatehtäviin.

Ilmoittautuminen alkaa 17.11.2015 klo 10:00 ja ilmoittautuminen päättyy 6.4.2016

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava (erityisesti KPE001 ja KPE003) etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Taidehistoriassa jakso suoritetaan osana perusopintoja, muilla oppiaineilla se on osa pakollista sivuainekokonaisuutta. Lisäksi jakso sopii myös muille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.

Opintojaksolla on korvaavuus myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen kohtaan
P5 Näkökulmia kulttuuriperintöön (2 op) - KUPE0088. Tällöin opiskelijat suorittavat vain osan jakson tehtävistä - ota yhteyttä ennen kuin aloitat jakson joanna.veinio at helsinki.fi

Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kulttuuriperinnön käsitteestä, kohteista ja ilmiöstä. Hän ymmärtää ja osaa selittää millä tavalla kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva alue, joka kattaa yhtä lailla aineellisen, aineettoman, visuaalisen, auditiivisen ja audio-visuaalisen kulttuurin.

Kulttuuriperintö muodostaa laajan ja moniulotteisen kentän, jonka tutkimus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Kurssi antaa eväät sen pohtimiseen, mitä kulttuuriperintö oikeastaan on ja miten erilaiset kulttuuriperintökohteet ovat syntyneet ja kehittyneet.

Opintojakson opetus toteutetaan vuorovaikutteisena verkkokurssina Mooc periaatteella. Jakso kestää 7 viikkoa, jokaiselle tehtävälle on varattu noin viikko aikaa

 • 17.11.-6.4.2016 Ilmoittautuminen
 • 7.3.2016 lähtien Kurssille rekisteröityminen
 • 14.3.2016 Jakson materiaalit avautuvat
 • 14.3.-21.3. Aloitustehtävä
 • 14.3.-21.3. Ryhmäytyminen-Valitse oma keskusteluryhmäsi
 • 21.3.-28.3. Teema 1.Mitä se on? Verkkokeskustelu
 • 28.3.-4.4. Teema 2. Miten se on muuttunut? Tehtävä
 • 4.4.-11.4. Teema 3. Miten tutkia? Tehtävä
 • 11.4.-18.4. Teema 4. Kulttuuriperintö ja hallinto. Verkkokeskustelu
 • 18.4.-25.4. Teema 5. Turismi ja digitaalinen kulttuuriperintö. Verkkokeskustelu ( ryhmät yhdessä)
 • 25.4.-8.5. Lopputehtävä Vain jaksolle ilmoittautuneille
  Lopputehtävä palautetaan viimeistään 8.5.2016 klo 23:55.
  Myöhässä tehtävän voi palauttaa 13.5. klo 23:55 asti, tosin myöhästynyt tehtävä laskee loppuarvosanaa.

Jaksolla on materiaalia luentotallenteina sekä tieteellisinä artikkeleina ja verkkomateriaalina. Jakson oleellinen osa on myös vertaispalaute, jossa opiskelijat opettelevat lukemaan toistensa tekstejä ja antamaan rakentavaa palautetta. Verkkokeskusteluissa hyödynnetään opiskelijoiden itse tuottamaa materiaalia opettajan materiaalin rinnalla.

Opiskelun käytännönohjeita

Aloitustehtävä, verkkokeskustelut, tehtävät ja lopputehtävä.

Jakso on Mooc -kurssi, joka on avoin kaikille. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa maksutta ja ilmoittautumatta osatehtävät. Lopputehtävän tekeminen ja siten jakson suorittaminen edellyttää ilmoittautumista (ja opintomaksun maksamista) jaksolle.

Oppimisympäristö julkaistaan UniHel MOOCs sivulla http://mooc.helsinki.fi/

Rekisteröityminen oppimisympäristöön alkaa 7.3.2016

 1. Mene mooc.helsinki.fi etusivulle
 2. Paina oikeasta yläreunasta linkkiä "Kirjaudu / Log in" ja luo itsellesi käyttäjätunnukset.
 3. Kun käyttäjätunnus on luotu, kirjaudu sillä sisään mooc.helsinki.fi-alustalle
 4. Avaa kurssi "Kulttuuriperintö ja nykyaika"
 5. Huom. on tärkeää muistaa vielä kurssialueella liittyä kurssin opiskelijaksi kohdassa Kurssityökalut > Lisää minut tälle kurssille opiskelijaksi (Kurssiavain JohdatusMaaliskuu2016).

TÄMÄN JAKSON MOOC ALUE https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=27

Arviointi perustuu lopputehtävään, muut tehtävät tulee tehdä jakson aikana. Kurssin aikana tehdyt tehtävät muodostavat oleellisen osan lopputehtävää, jossa hyödynnetään kurssin aikana tehtyjä tekstejä ja tuotoksia. Osasuoritukset (kurssin osatehtäviä) ovat voimassa vain kyseisen kurssin ajan.

Jakso arvioidaan asteikolla: 5-hylätty ja arvosana perustuu lopputehtävään.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuteen 25 op ja on myös osa Taidehistorian perusopintoja 25 op