Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Tämä opintojakso on maksuton ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Jakso on maksuton myös Turun yliopiston Kulttuurientutkimuksen pääaineopiskelijolle.

Jakso on Mooc -kurssi, joka on avoin kaikille. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa maksutta ja ilmoittautumatta osatehtävät. Lopputehtävän tekeminen ja siten jakson suorittaminen edellyttää ilmoittautumista jaksolle.

Voit aloittaa opinnot minkä tahansa ryhmän mukana 12.1.2017 lähtien

Suosittelemme että jakso suoritetaan joko kuukauden mittaisena tai kahden kuukauden mittaisena.

Ilmoittautuminen on käynnissä.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Kulttuuriperinnön tematiikasta kiinnostuneille.

Opintojakso aloittaa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden. Kokonaisuus on pakollinen on sivuaine arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Jakso sopii kaikille Kulttuuriperintötematiikasta kiinnostuneille ja voi antaa uusia näkökulmia muidenkin pääaineiden opiskelijoille.

Jakso on suositeltava myös opiskelijoille jotka ovat suorittaneet Taidehistorian perusopinnot vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti (ennen vuotta 2012.)

Opintojaksolla on korvaavuus myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen kohtaan P5 Näkökulmia kulttuuriperintöön (2 op) - KUPE0088. Tällöin opiskelijat suorittavat vain osan jakson tehtävistä - ota yhteyttä ennen kuin aloitat jakson.

Taidehistorian aineopintoihin hakeutuvat opiskelijat: Jakso tulee suorittaa osana perusopintoja tai täydentävinä opintoina.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kulttuuriperinnön käsitteestä, kohteista ja ilmiöstä. Hän ymmärtää ja osaa selittää millä tavalla kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva alue, joka kattaa yhtä lailla aineellisen, aineettoman, visuaalisen, auditiivisen ja audio-visuaalisen kulttuurin.

Kulttuuriperintö muodostaa laajan ja moniulotteisen kentän, jonka tutkimus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Kurssi antaa eväät sen pohtimiseen, mitä kulttuuriperintö oikeastaan on ja miten erilaiset kulttuuriperintökohteet ovat syntyneet ja kehittyneet.

Jaksolla käsitellään teemoja:

  • Mitä se on?
  • Miten se on muuttunut?
  • Miten tutkia?
  • Kulttuuriperintö ja hallinto.
  • Turismi ja digitaalinen kulttuuriperintö.

Opintojakson opetus toteutetaan verkkokurssina Mooc periaatteella.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Jaksolla on materiaalia luentotallenteina sekä tieteellisinä artikkeleina ja verkkomateriaalina.

Arviointi perustuu lopputehtävään.

Osasuoritukset (kurssin osatehtäviä) ovat voimassa vain kurssin ajan (kurssi tulee suorittaa joko 1 kk tai 2 kk syklinä).

Jakso vuoden 2017 ajan toteutetaan Non Stop opetuksena.

Uusi ryhmä alkaa kerran kuukaudessa ja lopputehtävän voi palauttaa kuukauden viimeisenä päivänä. Osatehtävät tulee tehdä ennen kuin opiskelija voi palauttaa lopputehtävän.

Suosittelemme että jakso suoritetaan joko kuukauden mittaisena tai kahden kuukauden mittaisena.

Oppimisympäristö julkaistaan 12.1.2017 UniHel MOOCs sivulla http://mooc.helsinki.fi/

Tee itsellesi tunnus mooc ympäristöön.

Suora linkki oppimisympäristöön https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=40

Kurssiavain NonStop2017

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op opintoihin sekä Taidehistorian perusopinnot 25 op opintoihin

Taidehistorian aineopintoihin hakeutuvat opiskelijat: Jakso tulee suorittaa osana perusopintoja tai täydentävinä opintoina.

Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen P5 Näkökulmia kulttuuriperintöön (2 op)- KUPE0088 suorittavat vain osan jakson tehtävistä - ota yhteyttä ennen kuin aloitat jakson.