Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

HUOM! tämä on ylimääräinen ryhmä Helsingin yliopiston periodi I ajalle. Opetus alkaa 12.9.2016

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Tämä opintojakso on maksuton ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Jakso on Mooc -kurssi, joka on avoin kaikille. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa maksutta ja ilmoittautumatta osatehtävät. Lopputehtävän tekeminen ja siten jakson suorittaminen edellyttää ilmoittautumista (ja opintomaksun maksamista) jaksolle.

Ilmoittautuminen alkaa 05.09.2016 klo 16:00

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Kulttuuriperinnön tematiikasta kiinnostuneille.

Opintojakso aloittaa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden. Kokonaisuus on pakollinen on sivuaine arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Jakso sopii kaikille Kulttuuriperintötematiikasta kiinnostuneille ja voi antaa uusia näkökulmia muidenkin pääaineiden opiskelijoille.

Jakso on suositeltava myös opiskelijoille jotka ovat suorittaneet Taidehistorian perusopinnot vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti (ennen vuotta 2012.)

Opintojaksolla on korvaavuus myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen kohtaan P5 Näkökulmia kulttuuriperintöön (2 op) - KUPE0088. Tällöin opiskelijat suorittavat vain osan jakson tehtävistä - ota yhteyttä ennen kuin aloitat jakson.

Taidehistorian aineopintoihin hakeutuvat opiskelijat: Jakso tulee suorittaa osana perusopintoja tai täydentävinä opintoina.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kulttuuriperinnön käsitteestä, kohteista ja ilmiöstä. Hän ymmärtää ja osaa selittää millä tavalla kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva alue, joka kattaa yhtä lailla aineellisen, aineettoman, visuaalisen, auditiivisen ja audio-visuaalisen kulttuurin.

Kulttuuriperintö muodostaa laajan ja moniulotteisen kentän, jonka tutkimus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Kurssi antaa eväät sen pohtimiseen, mitä kulttuuriperintö oikeastaan on ja miten erilaiset kulttuuriperintökohteet ovat syntyneet ja kehittyneet.

Jaksolla käsitellään teemoja:

 • Mitä se on?
 • Miten se on muuttunut?
 • Miten tutkia?
 • Kulttuuriperintö ja hallinto.
 • Turismi ja digitaalinen kulttuuriperintö.

Opintojakson opetus toteutetaan vuorovaikutteisena verkkokurssina Mooc periaatteella.

Opiskelun käytännönohjeita

Verkkokurssi- verkkotallenteet ja materiaalit sekä osatehtävät ja lopputehtävä.

Aloitustehtävä, verkkokeskustelut, tehtävät ja lopputehtävä. Arviointi perustuu lopputehtävään.

Jaksolla on materiaalia luentotallenteina sekä tieteellisinä artikkeleina ja verkkomateriaalina. Jakson oleellinen osa on myös vertaispalaute, jossa opiskelijat opettelevat lukemaan toistensa tekstejä ja antamaan rakentavaa palautetta. Verkkokeskusteluissa hyödynnetään opiskelijoiden itse tuottamaa materiaalia opettajan materiaalin rinnalla.

Osasuoritukset (kurssin osatehtäviä) ovat voimassa vain kyseisen kurssin ajan.

Oppimisympäristö julkaistaan ma 12.9.2016 UniHel MOOCs sivulla http://mooc.helsinki.fi/

Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen (2 op) - KUPE0088 suorittavat vain osan jakson tehtävistä - ota yhteyttä ennen kuin aloitat jakson.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

HUOM! tämä on ylimääräinen ryhmä Helsingin yliopiston periodi I ajalle.

Jakso kestää viikkoa, jokaiselle tehtävälle on varattu noin viikko aikaa.

 • 5.9.-3.10.2016 Ilmoittautuminen
 • 12.9.2016 lähtien Kurssille rekisteröityminen
 • 12.9.2016 Jakson materiaalit avautuvat
 • 12.9.-19.9. Aloitustehtävä
 • 12.9. Ryhmäytyminen-Valitse oma keskusteluryhmäsi
 • 19.-26.9. Teema 1.Mitä se on? Verkkokeskustelu
 • 26.9.-3.10. Teema 2. Miten se on muuttunut? Tehtävä
 • 3.10.-10.10. Teema 3. Miten tutkia? Tehtävä
 • 10.10.-17.10. Teema 4. Kulttuuriperintö ja hallinto. Verkkokeskustelu
 • 17.10.-24.10. Teema 5. Turismi ja digitaalinen kulttuuriperintö. Verkkokeskustelu ( ryhmät yhdessä)
 • 24.10.-1.11. Lopputehtävä Vain jaksolle ilmoittautuneille
  Lopputehtävä palautetaan viimeistään 1.11.2016 klo 23:55.
  Myöhässä tehtävän voi palauttaa 7.11. klo 23:55 asti, tosin myöhästynyt tehtävä laskee loppuarvosanaa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian perusopinnot 25 op kokonaisuutta.