Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Tämä opintojakso on maksuton ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Jakso on Mooc -kurssi, joka on avoin kaikille. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa maksutta ja ilmoittautumatta osatehtävät. Lopputehtävän tekeminen ja siten jakson suorittaminen edellyttää ilmoittautumista jaksolle.

Voit aloittaa opinnot minkä tahansa ryhmän mukana 12.1.2017 lähtien

Suosittelemme että jakso suoritetaan joko kuukauden mittaisena tai kahden kuukauden mittaisena.

Ilmoittautuminen on käynnissä.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille Kulttuuriperinnön tematiikasta kiinnostuneille.

Opintojaksolla on korvaavuus myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen kohtaan P5 Näkökulmia kulttuuriperintöön (2 op) - KUPE0088. Tällöin opiskelijat suorittavat vain osan jakson tehtävistä - ota yhteyttä ennen kuin aloitat jakson.

Syksystä 2017 lähtien Helsingin yliopiston opiskelijat - ota yhteyttä ennen kuin aloitat jakson. Jakso sopii täydentäväksi opinnoksi vanhan (ennen syksyä 2017 aloitetut opinnot) tutkintorakenteen opintoihin.

Jakso sopii kaikille Kulttuuriperintötematiikasta kiinnostuneille ja voi antaa uusia näkökulmia muidenkin pääaineiden opiskelijoille.

Jakso on suositeltava myös opiskelijoille jotka ovat suorittaneet Taidehistorian perusopinnot vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti (ennen vuotta 2012.)

Opintojaksolla on korvaavuus myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen kohtaan P5 Näkökulmia kulttuuriperintöön (2 op) - KUPE0088. Tällöin opiskelijat suorittavat vain osan jakson tehtävistä - ota yhteyttä ennen kuin aloitat jakson.

Taidehistorian aineopintoihin hakeutuvat opiskelijat: Jakso tulee suorittaa osana perusopintoja tai täydentävinä opintoina.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kulttuuriperinnön käsitteestä, kohteista ja ilmiöstä. Hän ymmärtää ja osaa selittää millä tavalla kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva alue, joka kattaa yhtä lailla aineellisen, aineettoman, visuaalisen, auditiivisen ja audio-visuaalisen kulttuurin.

Opintojakso koostuu:

  • luennoista
  • tehtävistä (myös ennakkotehtävä mahdollinen)
  • pienryhmätyöskentelystä (esim. verkkokeskustelusta)
  • oheismateriaalista

Kurssilla pohditaan, mikä on kulttuuriperintöä ja miten kulttuuriperintökohteet ovat muotoutuneet. Kysymykset liittyvät muistamisen ja muistin politiikkoihin ja niitä lähestytään yhtä lailla menneisyyden kuin nykykulttuurin näkökulmista.

Kurssilla perehdytään kulttuuriperinnön kohteisiin ja käsitteisiin sen eri muodoissa (muistot, tavat ja käytänteet, äänimaisema, musiikki, esineet, ruoka, kuvat, monumentit, rakennukset, suulliset ja kirjalliset tekstit). Kulttuuriperintö ymmärretään kansan tai muun sosiaalisen ryhmän kulttuurista yhteisyyttä ja historiallista jatkuvuutta osoittavina visuaalisina, esineellisinä ja tekstuaalisina representaatioina.

Verkkokurssi - jakso suoritetaan joko kuukauden tai kahden kuukauden mittaisena syklinä.

Lopputehtävän palautus kuukauden viimeisenä päivänä.

Oppimisympäristö julkaistaan 12.1.2017 UniHel MOOCs sivulla http://mooc.helsinki.fi/

5-hylätty (0)

Opintojakson suorittaminen edellyttää kurssin, pienryhmätyöskentelyn, kurssilla annettujen tehtävien ja oheismateriaalin hyväksyttyä suorittamista.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.