Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojakso on osa tutkintovaatimusten 2012-2016 Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoja. Kesän 2018 jakso on tarkoitettu täydentäviksi opinnoiksi Helsingin yliopiston opiskelijoille sekä Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen opiskelijoille.

Jakso sopii myös muille kulttuuriperinnön tutkimuksesta kiinnostuneille

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

ILMOITTAUTUMINEN ON KÄYNNISSÄ 18.5.2018 asti

Ilmoittautuneena opiskelijana saat käyttöösi kaikki jakson materiaalit sekä tehtäväalueet.

Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat (Kulttuuriperinnön tutkimuksen pääaineopiskelijat) - ota yhteyttä joanna.veinio at helsinki.fi ennen ilmoittautumista!

Rekisteröityneenä osallistujana (ei opinto-oikeutta jakson suorittamiseen) pääset ensin tutustumaan jaksoon ja voit tehdä ilmoittautumispäätöksesi myöhemmin. Voit palauttaa aloitustehtävän sekä muut osatehtävät, et kuitenkaan lopputehtävää. Näet kuitenkin laajalti materiaalia sekä tehtävänannot.

Kurssi on avoinna vierailijoille, joten jos haluat vain katsoa kurssia, se onnistuu ilman käyttäjätunnuksia. Tällöin näet osan jakson materiaaleista ja tehtävistä. Et kuitenkaan voi palauttaa tehtäviä.

Miten opiskelemaan?

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Jakso kuuluu 2012-2016 tutkintovaatimusten Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus 25 op opintoihin sekä Taidehistorian perusopinnot 25 op (v.2012-2016) opintoihin

Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen P5 Näkökulmia kulttuuriperintöön (2 op)- KUPE0088 suorittavat vain osan jakson tehtävistä - ota yhteyttä (joanna.veinio at helsinki.fi) ennen kuin aloitat jakson.

Kulttuuriperintö muodostaa laajan ja moniulotteisen kentän, jonka tutkimus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. Kurssi antaa eväät sen pohtimiseen, mitä kulttuuriperintö oikeastaan on ja miten erilaiset kulttuuriperintökohteet ovat syntyneet ja kehittyneet.

Jakso sopii kaikille Kulttuuriperintötematiikasta kiinnostuneille ja voi antaa uusia näkökulmia muidenkin pääaineiden opiskelijoille.

Jakso on suositeltava myös opiskelijoille jotka ovat suorittaneet Taidehistorian perusopinnot vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti (ennen vuotta 2012.)

Opintojaksolla on korvaavuus myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen kohtaan P5 Näkökulmia kulttuuriperintöön (2 op) - KUPE0088. Tällöin opiskelijat suorittavat vain osan jakson tehtävistä - ota yhteyttä ennen kuin aloitat jakson.

Taidehistorian aineopintoihin hakeutuvat opiskelijat: Jakso tulee suorittaa osana perusopintoja tai täydentävinä opintoina.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva kulttuuriperinnön käsitteestä, kohteista ja ilmiöstä. Hän ymmärtää ja osaa selittää millä tavalla kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva alue, joka kattaa yhtä lailla aineellisen, aineettoman, visuaalisen, auditiivisen ja audio-visuaalisen kulttuurin.

Opintojakso on verkkokurssi Mooc periaatteella. (luennot YouTube -tallenteina, verkkomateriaalia). Jakson materiaalit, myös opiskelijoiden tekemät tekstit, ovat avoimesti nähtävillä ja käytössä. Vain lopputehtävä eli jakson suorittaminen on rajattu ilmoittautuneille opiskelijoille.

Aikataulu:

Kesäopetuksena jakso on intensiivinen (se on yhdistetty osaksi kevät Huhtikuu 2018 ryhmää). Tehtävät tehdään annetussa järjestyksessä. Noudata lopputehtävän palautuspäivää.

17.3..2018-15.5.2018 Ilmoittautuminen

Oppimisympäristö on avautunut jo tammikuussa 2018 ja rekisteröityminen jaksolle on käynnissä koko kevään. Katso erillinen ohje Toteutus ja työtavat -kohdasta

 • Aloitustehtävä
 • Teema 1.Mitä se on?
 • Teema 2. Miten se sn muuttunut?
 • Teema 3. Miten tutkia?
 • Teema 4. Kulttuuriperintö ja hallinto.
 • Teema 5. Turismi ja digitaalinen kulttuuriperintö

Lopputehtävä (jaksolle ilmoittautuneille) palautetaan viimeistään 28.5.2018 klo 23:55 Myöhässä tehtävän voi palauttaa 3.6. klo 23:55 asti, tosin myöhästynyt tehtävä laskee loppuarvosanaa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Jaksolla on materiaalia luentotallenteina sekä tieteellisinä artikkeleina ja verkkomateriaalina.

5-hylätty (0)

Opintojakson suorittaminen edellyttää kurssin, pienryhmätyöskentelyn, kurssilla annettujen tehtävien ja oheismateriaalin hyväksyttyä suorittamista.

Opintojakso koostuu aloitustehtävästä, pienistä osatehtävistä sekä lopputehtävästä.

Suositellaan että opiskelija suoritetaan jakson kokonaisuudessa valitsemana ryhmän mukana.

Arviointi perustuu lopputehtävään, osatehtävät ovat pakollisia osasuorituksia.

Opintojakson oppimisympäristö (julkaistaan ja avataan 12.1.2018):

https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=94

Kurssiavaimet

 • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat (maksuton kiintiö, mutta muista ilmoittautua) Kurssiavain: Huhti218Kupe?
 • Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen opiskelijat (maksuton kiintiö, mutta muista ilmoittautua) Kurssiavain: Kupe28Trku?
 • Avoimen yliopiston opiskelija, ilmoittautuneet opiskelijat saavat käyttöönsä Helsingin yliopiston käyttöluvan. Kurssiavain: Huhti218Kupe?
 • Vieralijat jotka eivät alustavasti ole suorittamassa jaksoa (maksuton) Kurssiavain: ?KupeVieras18

Käyttölupa

 • Helsingin yliopiston käyttölupa on aktivoitavissa ilmoittautumispäivän jälkeen. Lisätietoa Helsingin yliopiston käyttöluvasta (mm. Moodlen käyttöä varten).
 • Vaihtoehtoisesti voit tehdä oman erillisen käyttäjätunnuksen mooc alueelle, ohje täällä https://mooc.helsinki.fi/login/signup.php
 • Oppimisympäristöön voi kirjautua myös muiden yliopistojen tunnuksilla (esim. Turun).

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.