Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 26.8.2015
16:30 - 18:00
Ma 31.8.2015
16:30 - 18:00
Ke 2.9.2015
16:30 - 18:00
Ma 7.9.2015
16:30 - 18:00
Ke 9.9.2015
16:30 - 18:00
Ma 14.9.2015
16:30 - 18:00
Ke 16.9.2015
16:30 - 18:00
Ma 21.9.2015
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova (ilmoittautumis- ja maksuehdot) Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Ilmoittautuminen alkaa ti 2.6.2015 klo 10:00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava (erityisesti KPE001 ja KPE003) etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Taidehistoriassa jakso suoritetaan osana perusopintoja, muilla oppiaineilla se on osa pakollista sivuainekokonaisuutta.

Lisäksi jakso sopii myös muille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuteen 25 op ja on myös osa Taidehistorian perusopintoja 25 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääasialliset kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen muodot. Hän ymmärtää niiden muodostumiseen vaikuttaneita historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelija osaa tarkastella kulttuuriperintöprosessia kriittisesti ja hahmottaa kohteiden ja aineistojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa.

Opintojakso koostuu luennoista ja harjoitustöistä (kotitehtävistä) sekä oheiskirjallisuudesta. Luennoilla tarkastellaan kulttuuriperintökohteiden historiallista kehitystä sekä niihin liittyvän tiedon muodostumisen ja institutionaalistumisen teemoja. Vierailujen ja/tai esittelyjen avulla havainnollistetaan kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen hyödyntämistä tieteellisessä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle - harjoitustehtävät sekä oppimispäiväkirja palautetaan sinne. Sivut avautuvat opetuksen alkaessa.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojakso voi koostua:

  • luennoista
  • harjoitustöistä
  • vierailuista kulttuuriperintökohteisiin
  • oheiskirjallisuudesta
  • tehtävistä (myös lyhyet ennakkotehtävät mahdollisia)

Luennoilla tarkastellaan kulttuuriperintökohteiden historiallista kehitystä sekä niihin liittyvän tiedon muodostumisen ja institutionaalistumisen teemoja. Vierailujen ja esittelyjen avulla havainnollistetaan kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen hyödyntämistä tieteellisessä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Luennoilla voi olla vierailijaluennoitsijoita.

Luennot: 16h (8 * 2h) ma ja ke 26.8.(ke) - 21.9.2015 klo 16:30-18:00

Luentojen teemat - muutokset mahdollisia

ke 26.8. Rakennettu ympäristö – Anna Ripatti (myös johdantoluento)

ma 31.8. Musiikki – Eero Hämeenniemi (ennakkotehtävän)

ke 2.9. Materiaalinen kulttuuri – Tuija Kirkinen

ma 7.9. Arkisto – Kati Mikkola (paikkana SKS:n juhlasali)

ke 9.9. Kerrottu perinne – Pia Olsson

ma 14.9. Museo – Hanna Forssell

ke 16.9. Kuvataide – Riikka Haapalainen

ma 21.9.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka ja sijainti opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua. Näet sijainnin myös sivun alareunan opetuspaikka linkistä. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Luennot, luennolla annettujen harjoitustehtävien tekeminen, ja oppimispäiväkirja luennoista sekä harjoitustehtävistä ja oheiskirjallisuudesta. Oppimispäiväkirjan pituus 3-5 sivua.

HUOM! Harjoitustehtävät ovat pakollinen osa suoritusta, joten vaikka opiskelija olisi poissa luennolta tulee hänen tehdä myös ko. luennon harjoitustehtävä

Oppimispäiväkirja palautetaan ke 7.10.2015 oppimisympäristö Moodleen.

Kulttuuriperintökohteet ja aineistot jakso suoritetaan osallistumalla opetukseen ja palauttamalla jaksoon kuuluvat tehtävät kokonaisuudessaan. Tätä jaksoa ei voi suorittaa pelkällä esseellä tai tenttinä. Osasuoritukset (esim. harjoitustehtävät) ovat voimassa vain tämän kesän 2015 jakson ajan.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Jakso arvioidaan asteikolla: hylätty -5

Arvosana perustuu oppimispäiväkirjaan, opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kaikki jakson harjoitustehtävät.

Oppimispäiväkirja palautetaan ke 7.10.2015 oppimisympäristö Moodleen.

Opinto-oikeusaika (aika jonka aikana tämä jakso suoritetaan): 26.8.-7.10.2015

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Voit tilata tiedon tuloksen kirjaamisesta omaan sähköpostiisi. Opintojen aikana voit käydä antamassa suostumuksen WebOodissa kohdassa Muut toiminnot /Henkilötiedot-> Luovutustiedot ('Opintosuorituksista lähetetään ilmoitus sähköpostiini (sisältää arvosanan)').

Opettajat: vastuuopettaja FT Anna Ripatti sekä vierailevat luennoitsijat

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian perusopinnot 25 op kokonaisuutta.