Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 17.5.2016
16:30 - 18:00
To 19.5.2016
16:30 - 18:00
Ti 24.5.2016
16:30 - 18:00
To 26.5.2016
16:30 - 18:00
Ti 31.5.2016
16:30 - 18:00
To 2.6.2016
16:30 - 18:00
Ti 7.6.2016
16:30 - 18:00
To 9.6.2016
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa ke 13.4.2016 klo 10:00

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääasialliset kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen muodot. Hän ymmärtää niiden muodostumiseen vaikuttaneita historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelija osaa tarkastella kulttuuriperintöprosessia kriittisesti ja hahmottaa kohteiden ja aineistojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa.

Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille.

Luennot 16h (8 * 2h) ti ja to 17.5. – 9.6.2016 klo 16:30-18:00. Luennot ovat asiantuntijaluentoja

1. Johdatus kurssin teemoihin - Marko Marila

2. Kulttuuriperinnön tutkimus - Johanna Enqvist

3. Musiikkitiede - Antti-Ville Kärjä

4. Taidehistoria - Riikka Haapalainen

5. Folkloristiikka - Kirsi Laurén

6. Arkeologia - Marko Marila

7. Kansatiede - Tiina Suopajärvi

8. Yhteenveto ja keskustelua - Marko Marila

Luennot ja luennolla annettujen harjoitustehtävien tekeminen, oppimispäiväkirja luennoista sekä harjoitustehtävistä ja oheiskirjallisuudesta. Oppimispäiväkirjan pituus 3-5 sivua.

Erikseen ilmoitettava kirjallisuus, joka voi koostua myös tieteellisistä artikkeleista.

5-hylätty

Jaksolla läsnäolovelvoite.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakson oppimisympäristö Moodle aukeaa opetuksen alkaessa.

Kirjalliset tehtävät palautetaan viimeistään 20.06.2016 Moodleen.

HUOM! Harjoitustehtävät ovat pakollinen osa suoritusta, joten vaikka opiskelija olisi poissa luennolta tulee hänen tehdä myös ko. luennon harjoitustehtävä Kulttuuriperintökohteet ja aineistot jakso suoritetaan osallistumalla opetukseen ja palauttamalla jaksoon kuuluvat tehtävät kokonaisuudessaan. Tätä jaksoa ei voi suorittaa pelkällä esseellä tai tenttinä. Osasuoritukset (harjoitustehtävät) ovat voimassa vain kyseisen jakson ajan.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuutta sekä Taidehistorian perusopinnot kokonaisuutta.