Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Aikataulu

Opetuspaikka

PäiväAikaOtsikkoPaikka

To 9.2.2017
16:30
Opetuspaikat löytyvät täältä https://ilmonet.fi/#fi/search/txt=kohteet+ja+aineistot

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta (30 €) maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa.

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Perustutkinto-opiskelija: tutustu myös Kurssimaksut ja alennukset sivun opiskelija-alennuksen tietoihin.

Toteuttaja: Helsingin työväenopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan
1) opetusta järjestävään oppilaitokseen
2) Avoimeen yliopistoon.
Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääasialliset kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen muodot. Hän ymmärtää niiden muodostumiseen vaikuttaneita historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelija osaa tarkastella kulttuuriperintöprosessia kriittisesti ja hahmottaa kohteiden ja aineistojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa.

Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille.

Luennot 16h (8 * 2h) torstaisin 9.2.-6.4.2017 klo 16:30-18:00 (2h) . Luennot ovat asiantuntijaluentoja

9.2. Johdatus kurssin teemoihin – Johanna Enqvist

16.2. Kulttuuriperinnön tutkimus -Johanna Enqvist

2.3. Musiikkitiede -Antti-Ville Kärjä

9.3. Kansatiede - Anna Kajander

16.3. Folkloristiikka -Kirsi Laurén

23.3. Arkeologia - Johanna Enqvist

30.3. Taidehistoria – Tiina Ottela

6.4. Yhteenveto ja keskustelua - Johanna Enqvist

Luennot ja luennolla annettujen harjoitustehtävien tekeminen, oppimispäiväkirja luennoista sekä harjoitustehtävistä ja oheiskirjallisuudesta. Oppimispäiväkirjan pituus 3-5 sivua.

Erikseen ilmoitettava kirjallisuus, joka voi koostua myös tieteellisistä artikkeleista.

5-hylätty

Jaksolla läsnäolovelvoite (80%).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakson oppimisympäristö Moodle aukeaa opetuksen alkaessa.

Kirjalliset tehtävät palautetaan viimeistään ti 2.5.2017 klo 23:55 Moodleen.

HUOM! Harjoitustehtävät ovat pakollinen osa suoritusta, joten vaikka opiskelija olisi poissa luennolta tulee hänen tehdä myös ko. luennon harjoitustehtävä Kulttuuriperintökohteet ja aineistot jakso suoritetaan osallistumalla opetukseen ja palauttamalla jaksoon kuuluvat tehtävät kokonaisuudessaan. Tätä jaksoa ei voi suorittaa pelkällä esseellä tai tenttinä. Osasuoritukset (harjoitustehtävät) ovat voimassa vain kyseisen jakson ajan.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuutta sekä Taidehistorian perusopinnot kokonaisuutta.