Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta

  • yhteistyöoppilaitokselle maksettavasta osuudesta ja
  • Avoimelle yliopistolle maksettavasta osuudesta.

Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Toteuttaja: Mikkelin kesäyliopisto

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääasialliset kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen muodot. Hän ymmärtää niiden muodostumiseen vaikuttaneita historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelija osaa tarkastella kulttuuriperintöprosessia kriittisesti ja hahmottaa kohteiden ja aineistojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa.

Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille.

Luennot 16h Luennot ovat asiantuntijaluentoja

pe 21.4.2017 klo 16:30-19:00 (3h) Johdatus kurssin teemoihin ja teema: taidehistoria- Tiina Ottela (vastuuopettaja)

la 22.4. 9:30-15:00 (3+3h) Kaksi teemaa - asiantuntijaluennot

la 6.5. 9:30 -14:30 (3h+2h) Viimeinen teema ja Yhteenveto ja keskustelua - asiantuntija luennoitsija ja Tiina Ottela

Luennot ja luennolla annettujen harjoitustehtävien tekeminen, oppimispäiväkirja luennoista sekä harjoitustehtävistä ja oheiskirjallisuudesta. Oppimispäiväkirjan pituus 3-5 sivua.

Erikseen ilmoitettava kirjallisuus, joka voi koostua myös tieteellisistä artikkeleista.

5-hylätty

Jaksolla läsnäolovelvoite.

Opintoihin ilmoittaudutaan yhteistyöoppilaitokseen, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Mikkelin kesäyliopisto
http://www.mikkelinkesayliopisto.fi/

Opintojakson oppimisympäristö Moodle aukeaa opetuksen alkaessa.

Kirjalliset tehtävät palautetaan viimeistään XXX.2017 Moodleen.

HUOM! Harjoitustehtävät ovat pakollinen osa suoritusta, joten vaikka opiskelija olisi poissa luennolta tulee hänen tehdä myös ko. luennon harjoitustehtävä Kulttuuriperintökohteet ja aineistot jakso suoritetaan osallistumalla opetukseen ja palauttamalla jaksoon kuuluvat tehtävät kokonaisuudessaan. Tätä jaksoa ei voi suorittaa pelkällä esseellä tai tenttinä. Osasuoritukset (harjoitustehtävät) ovat voimassa vain kyseisen jakson ajan.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso tarkemmat tiedot opinnoista oppilaitoksen omilta sivuilta

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuutta sekä Taidehistorian perusopinnot kokonaisuutta.