Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 7.9.2017
16:30 - 18:00
To 14.9.2017
16:30 - 18:00
To 21.9.2017
16:30 - 18:00
To 28.9.2017
16:30 - 18:00
To 5.10.2017
16:30 - 18:00
To 12.10.2017
16:30 - 18:00
To 19.10.2017
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Jakso on osa kesän 2017 opetusta.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääasialliset kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen muodot. Hän ymmärtää niiden muodostumiseen vaikuttaneita historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelija osaa tarkastella kulttuuriperintöprosessia kriittisesti ja hahmottaa kohteiden ja aineistojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa.

Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille.

Opintojakso voi koostua:

  • luennoista
  • harjoitustöistä
  • vierailuista kulttuuriperintökohteisiin
  • oheiskirjallisuudesta
  • tehtävistä (myös lyhyet ennakkotehtävät mahdollisia)

Luennoilla tarkastellaan kulttuuriperintökohteiden historiallista kehitystä sekä niihin liittyvän tiedon muodostumisen ja institutionaalistumisen teemoja. Vierailujen ja esittelyjen avulla havainnollistetaan kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen hyödyntämistä tieteellisessä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Luennoilla voi olla vierailijaluennoitsijoita.

Luennot ja luennolla annettujen harjoitustehtävien tekeminen, oppimispäiväkirja luennoista sekä harjoitustehtävistä ja oheiskirjallisuudesta. Oppimispäiväkirjan pituus 3-5 sivua.

Erikseen ilmoitettava kirjallisuus, joka voi koostua myös tieteellisistä artikkeleista.

5-hylätty

Jaksolla läsnäolovelvoite vähintään 80%. Mikäli läsnäolo jää alle tämän - korvaavia tehtäviä Moodlessa.

Luennot 16h (8 * 2h) klo 16:30-18:00 (2h). Luennot ovat asiantuntijaluentoja

Opintojakson oppimisympäristö Moodle aukeaa 28.8.

Opintojakson Moodle –linkin sekä kurssiavaimen näet kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttöluvalla. Lupa on aktivoitavissa ilmoittautumispäivän jälkeen. Lisätietoa Helsingin yliopiston käyttöluvasta (mm. Moodlen käyttöä varten)

Luento 1. Johdatus kurssin teemoihin – Johanna Enqvist tallenteena.

Luentotallenne oppimisympäristö Moodlessa 28.8. lähtien, teemaan liittyvä verkkokeskustelu ennen seuraavaa luentoa.

7.9. Kulttuuriperinnön tutkimus - Johanna Enqvist

14.9. Musiikkitiede -Antti-Ville Kärjä

21.9. Kansatiede - Anna Kajander

28.9. Folkloristiikka -Kirsi Laurén

5.10. Arkeologia - Johanna Enqvist

12.10. Taidehistoria – Oscar Ortiz-Nieminen

19.10. Yhteenveto ja keskustelua - Johanna Enqvist

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Jaksolle ilmoittautuneet opiskelijat näkevät Moodle-linkin sekä kurssiavaimen kirjautumalla kurssisivulle.

Kirjalliset tehtävät palautetaan viimeistään 20.11.2017 klo 23:55 Moodleen.

HUOM! Harjoitustehtävät ovat pakollinen osa suoritusta, joten vaikka opiskelija olisi poissa luennolta tulee hänen tehdä myös ko. luennon harjoitustehtävä Kulttuuriperintökohteet ja aineistot jakso suoritetaan osallistumalla opetukseen ja palauttamalla jaksoon kuuluvat tehtävät kokonaisuudessaan. Tätä jaksoa ei voi suorittaa pelkällä esseellä tai tenttinä. Osasuoritukset (harjoitustehtävät) ovat voimassa vain kyseisen jakson ajan.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuutta sekä Taidehistorian perusopinnot kokonaisuutta.