Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa Lisätietoja

Jakso on maksuton ilmoittautumishetkellä läsnäolevielle Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 30.8.2017 klo 16:00

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääasialliset kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen muodot. Hän ymmärtää niiden muodostumiseen vaikuttaneita historiallisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä. Opiskelija osaa tarkastella kulttuuriperintöprosessia kriittisesti ja hahmottaa kohteiden ja aineistojen merkityksiä erilaisissa konteksteissa.

Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille.

Opintojakso voi koostua:

  • luennoista
  • harjoitustöistä
  • vierailuista kulttuuriperintökohteisiin
  • oheiskirjallisuudesta
  • tehtävistä (myös lyhyet ennakkotehtävät mahdollisia)

Luennoilla tarkastellaan kulttuuriperintökohteiden historiallista kehitystä sekä niihin liittyvän tiedon muodostumisen ja institutionaalistumisen teemoja. Vierailujen ja esittelyjen avulla havainnollistetaan kulttuuriperintökohteiden ja -aineistojen hyödyntämistä tieteellisessä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Luennoilla voi olla vierailijaluennoitsijoita.

Kirjallinen työ.

Ensisijaiseksi suoritustavaksi suositellaan lähiopetusta. Viimeinen lähiopetuksen toteutus 31.8.-19.10.2017

Erikseen ilmoitettava kirjallisuus, joka voi koostua myös tieteellisistä artikkeleista.

Perustuu kirjalliseen työhön.

Jakso on päättyvien tutkintovaatimusten mukaista ja tarjotaan vielä syksyn 2017 opetuksessa.

Kirjallinen työ (essee) jonka laajuus on vähintään 10 liuskaa. Tarkemmat ohjeet ilmoittautuneille oppimisympäristö Moodlessa.

Kaksi vaihtoehtoista palautuspäivää:

  • 29.10.2017 klo 23:55
  • 17.12.2017 klo 23:55

Opintojakson oppimisympäristö Moodle aukeaa 31.8.

Opintojakson Moodle –linkin sekä kurssiavaimen näet kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttöluvalla. Lupa on aktivoitavissa ilmoittautumispäivän jälkeen. Lisätietoa Helsingin yliopiston käyttöluvasta (mm. Moodlen käyttöä varten)

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian perusopinnot 25 op kokonaisuutta.