Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen opiskelijat

Opintojaksolla on 5 op korvaavuus myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen kohtaan KUPE1051 A5 Valinnaisia erikoistumisopintoja.

Ilmoittautuminen Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat ks. ohjeet kohdasta Ilmoittautuminen ja opintomaksu.

Jakso on maksuton Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen pääaineopiskelijolle

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Jakso on osa kesän 2017 opetusta ja siten maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Jakso on erillisen sopimuksen perusteella maksuton myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen pääaineopiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Ilmoittautuminen Turun yliopiston tutkinto-opiskelijat (Jakso on maksuton myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen pääaineopiskelijolle)

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on osa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoja. Lisäksi se on osa Taidehistorian aineopinnot kokonaisuutta. Jakso sopii myös muille kulttuuriperinnön teoriasta kiinnostuneille.

Opintojaksolla on 5 op korvaavuus myös Turun yliopiston Kulttuuriperinnön tutkimuksen oppiaineeseen kohtaan KUPE1051 A5 Valinnaisia erikoistumisopintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys kulttuuriperintötutkimuksen keskeiskäsitteistä sekä yleisimmistä teoreettisista sekä yhteiskunta- ja kulttuuripoliittisista lähtökohdista, ja hän kykenee perustellusti arvioimaan julkista ja tieteellistä keskustelua kulttuuriperintöhankkeista.

Kulttuuriperinnön käsitteeseen törmää usein nykykulttuurissa ja mediassa. Se on myös niin sanottujen muistiorganisaatioiden toiminnan perusta. Tehokas kulttuuriperinnön parissa työskentely ja syvällisempi ymmärtäminen vaatii sen teoreettista hahmottamista.

Kurssilla käsitellään kulttuuriperintötutkimuksen teoreettisia lähtökohtia sekä ajankohtaisia teoreettisia keskusteluja: kulttuuriperinnön diskursiivisuutta, muistia ja unohdusta, autenttisuutta, tunteita sekä kulttuuriperinnön yhteiskunnallisuutta ja globalisaatiota. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee kulttuuriperintötutkimuksen keskeiset käsitteet, ja hän kykenee perustellusti arvioimaan sekä julkista että tieteellistä keskustelua kulttuuriperinnöstä.

Opintojakso on verkkokurssi (luennot tallenteina, verkkomateriaalia).

Sisältö jakautuu kahteen osaan.

Osio I (suoritetaan ensin) käsittelee aiheita

  • Mitä tarkoittaa kulttuuriperinnön teoria?
  • Kulttuuriperintöpuhe - diskurssien kokonaisuus
  • Muisti ja unohdus

Lopputehtävä palautetaan Moodleen. Palautuksen jälkeen opiskelija voi siirtyä Osioon II.

Osio II käsittelee aiheita

  • Autenttisuus - muutos ja muuttumattomuus (suojelu, konservointi)
  • Tunteet ja kulttuuriperintö
  • Kulttuuriperintö yhteiskunnallisena voimana (poliittisuus, ihmisoikeudet)
  • Globalisoituva kulttuuriperintö (nationalismi, jälkikolonialistinen maailma)
  • Luonto ja maisema kulttuuriperintönä

Opiskelija tutustuu kaikkiin aiheisiin ja valitsee niistä kaksi tarkemman käsittelyn kohteiksi.

Verkkotallenteet ja materiaalit. Tehtävä Osiosta I ja tehtävä Osiosta II

Kirjallisuus: R. Harrison, Heritage: Critical Approaches sekä L. Smith, Uses of Heritage

tai muu jakson opettajan määräämä kirjallisuus.

Molemmat osat (I ja II) tulee suorittaa hyväksytysti. Arvosana määräytyy tehtävien keskiarvona.

Suositellaan että opiskelija suoritetaan jakson kokonaisuudessa valitsemana ryhmän mukana.

Oppimisympäristö Moodle avautuu 1.5.

Jaksolle ilmoittautuneet opiskelijat näkevät jakson Moodle-sivun linkin sekä kurssiavaimen kirjautumalla kurssisivulle

Opintojakson oppimateriaalit aukeava jakson alkaessa, Osa I suoritetaan ennen osaan II siirtymistä.

Ryhmä Syyskuu 2017 (1.9.–2.10.)

  • Osa I 1.9.-13.9. ja Osa II 14.9.-2.10. Osien tehtävät palautetaan viimeistän 14.9. ja 2.10.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Kulttuuriperinnön teoria verkkokurssi järjestetään Toukokuussa 2017/Heinäkuussa 2017/Syyskuussa 2017/Joulukuussa 2017

Lähiopetuksena järjestetään jakso: Kulttuuriperintö diskursiivisena ilmiönä 5 op joka korvaa jakson Kulttuuriperinnön teoria