Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.3.2017
10:15 - 11:45
Pe 31.3.2017
10:15 - 11:45
Pe 7.4.2017
10:15 - 11:45
Pe 21.4.2017
10:15 - 11:45
Pe 28.4.2017
10:15 - 11:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen jakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu oman oppiaineen weboodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on osa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoja. Lisäksi se on osa Taidehistorian aineopinnot kokonaisuutta. Jakso sopii myös muille monikulttuurisuus työelämässä sekä kulttuuriperinnön työtehtävät tematiikasta kiinnostuneille.

Jakso on aineopintotasoinen ja sen suorittaminen edellyttää kulttuuriperintötematiikan perustermien hallintaa. Opiskelija voi kerrata termejä omatoimisesti.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys kulttuuriperintöalan työtehtävien erityispiirteistä kuten alan lainsäädännöstä ja hallinnosta ja/tai kokemusta kulttuuriperintöprojektin suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Kurssi koostuu luennoista sekä tallenteista

Luennot (verkkotallenteet ja lähiluennot), verkkokeskustelut tallenteista sekä kirjallinen työ.

Ilmoitetaan opetuksen tiedoissa.

Arvointi perustuu lopputehtävään. Asteikko hyväksytty- hylätty.

Monimuoto-opetusta. Lähiluennoilla läsnäolovelvoite 4/5, korvaava tehtävä jos poissaoloja enemmän.

pe 17.3. klo 10-12 Aloitusluento Visa Immonen

Verkkoluennot 18.3.- 31.3. (katsottavissa tallenteina)

luennoitsija yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen, Sosiaalipsykologia

Luentojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat monikulttuuristen työyhteisöjen dynamiikkaan: niihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita kulttuurien kohtaaminen luo arjen kohtaamisiin työyhteisöissä. Kurssin painopiste on työyhteisöissä

  • Luento 1. Mitä on monikulttuurinen työelämä? Mitä tiedetään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksista ryhmän toimintaan, tuloksellisuuteen ja päätöksentekoon?
  • Luento 2. Ennakkoluulot, epäluottamus ja syrjintä työelämässä, sekä keinot niiden vähentämiseksi
  • Luento 3. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integraatio työyhteisöön
  • Luento 4. Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen

Lähiluennot perjantaisin klo 10-12 (alla alustavat luennoitsijatiedot)

  • pe 31.3. Helsingin yliopiston Urapalvelu
  • pe 7.4. Johanna Enqvist: Kulttuuriperinnön hallinnointi ja viranomaistyö
  • pe 21.4. Alumnivieraat
  • pe 28.4. Alumnivieraat

Alumnivieraiksi tulee kansainvälisen kehitysyhteistyö ja humanitaaristen alojen sekä maahanmuuttoon liittyvän näkökulman edustajia.

Lopputehtävän palautus viimeistään 29.5.2017

Avoimen yliopiston opiskeljoiden lopputehtävät tarkastaa FT Johanna Enqvist

Oppimisympäristö Moodle aukeaa jakson alkaessa.

Osasuorituksia ei talleteta.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on yhteisopetusta Maailman kulttuurien laitoksen pääaineopiskelijoiden, Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opiskelijoiden sekä Avoimen yliopiston opiskelijaryhmän kesken.

Jakso on osa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuutta 25 op sekä Taidehistorian aineopintoja 35 op.