Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 26.10.2017
16:30 - 19:00
To 2.11.2017
16:30 - 19:00
To 9.11.2017
16:30 - 18:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen jakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu oman oppiaineen weboodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on osa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintoja. Lisäksi se on osa Taidehistorian aineopinnot kokonaisuutta. Jakso sopii myös muille monikulttuurisuus työelämässä sekä kulttuuriperinnön työtehtävät tematiikasta kiinnostuneille.

Jakso on aineopintotasoinen ja sen suorittaminen edellyttää kulttuuriperintötematiikan perustermien hallintaa. Opiskelija voi kerrata termejä omatoimisesti.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys kulttuuriperintöalan työtehtävien erityispiirteistä kuten alan lainsäädännöstä ja hallinnosta ja/tai kokemusta kulttuuriperintöprojektin suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Kurssi koostuu luennoista sekä tallenteista

Luennot (verkkotallenteet ja lähiluennot), tehtävä tallenteista sekä kirjallinen lopputyö.

Ilmoitetaan opetuksen tiedoissa.

Arvointi perustuu lopputehtävään. Asteikko hyväksytty- hylätty.

Monimuoto-opetusta. Lähiluennoilla läsnäolovelvoite, korvaava tehtävä poissaoloista.

29.8.2017 Oppimisympäristö Moodle aukeaa

Verkkoluennot 29.8.- 26.10. (katsottavissa tallenteina)

Aloitusluento (1.) FT Johanna Enqvist (tallenne)

Verkkoluennot 2.-5. luennoitsija yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen, Sosiaalipsykologia

Luentojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat monikulttuuristen työyhteisöjen dynamiikkaan: niihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita kulttuurien kohtaaminen luo arjen kohtaamisiin työyhteisöissä. Kurssin painopiste on työyhteisöissä

  • Luento 2. Mitä on monikulttuurinen työelämä? Mitä tiedetään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksista ryhmän toimintaan, tuloksellisuuteen ja päätöksentekoon?
  • Luento 3. Ennakkoluulot, epäluottamus ja syrjintä työelämässä, sekä keinot niiden vähentämiseksi
  • Luento 4. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integraatio työyhteisöön
  • Luento 5. Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen

Tehtävä luennoista 1-5 palautetaan viimeistään 26.10.

Luento 6. Kulttuuriperinnön apulaisprofessori Visa Immonen (tallenne)

Lähiluennot

  • to 26.10. klo 16:30-19:00 Johanna Enqvist
  • to 2.11. klo 16:30-18:00 alumnivieras Bahar Mozaffari(koulutussuunnittelija Omnia)
  • to 9.11.klo 16:30-18:00 alumnivieras Áile Aikio (Saamelaismuseo Siida, tohtorikoulutettava Lapin Yliopisto)

Lähiluennoilla mm. alumnivieraita.

Lopputehtävän palautus viimeistään 4.12.2017

Osasuorituksia ei talleteta.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jakso on osa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuutta 25 op sekä Taidehistorian aineopintoja 35 op.