Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen jakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso on osa Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (tutkintovaatimukset 2012-2017) opintoja. Lisäksi se on osa Taidehistorian aineopinnot kokonaisuutta. Jakso sopii myös muille monikulttuurisuus työelämässä sekä kulttuuriperinnön työtehtävät tematiikasta kiinnostuneille.

Kurssi koostuu tallenteista sekä kirjallisesta materiaalista, jotka löytyvät jakson Moodle ympäristöstä.

Neljän luentotallenteen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat monikulttuuristen työyhteisöjen dynamiikkaan: niihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita kulttuurien kohtaaminen luo arjen kohtaamisiin työyhteisöissä. Kurssin painopiste on työyhteisöissä

Verkkoluennot 4 kpl luennoitsija yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen, Sosiaalipsykologia

  • Luento: Mitä on monikulttuurinen työelämä? Mitä tiedetään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksista ryhmän toimintaan, tuloksellisuuteen ja päätöksentekoon?
  • Luento: Ennakkoluulot, epäluottamus ja syrjintä työelämässä, sekä keinot niiden vähentämiseksi
  • Luento: Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden integraatio työyhteisöön
  • Luento: Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen

Loput luentotallenteet Kulttuuriperinnön apulaisprofessori Visa Immonen

Luennot (verkkotallenteet) sekä kirjalliset työt/esseet (perustuu tallenteisiin sekä kirjalliseen materiaaliin). Esseiden (2x) pituus n. 5s (yhteensä n. 10s). Palautus 24.9 mennessä.

Arvointi perustuu tehtäviin. Asteikko 1-5

Oppimisympäristö Moodle aukeaa jakson alkaessa (25.6.)

Helsingin yliopiston käyttöluvalla on aktivoitavissa ilmoittautumispäivän jälkeen. Lisätietoa Helsingin yliopiston käyttöluvasta (mm. Moodlen käyttöä varten)

Verkkoluennot tallenteina ja kirjallinen materiaali joka löytyy Moodlesta.

Jakson opettajana toimii FT Aura Kivilaakso.

Tehtävien palautus viimeistään 24.9.2018. Opettaja tarkastaa esseitä porrastetusti sitä mukaa, kun palautuksia tulee. Suorituspäiväksi merkitään viimeisen esseen (essee ||) palautuspäivämäärä.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.