Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu vaihtelee opintojakson opintopisteen mukaisesti ja ilmoitettu jakson tiedoissa.

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta), lukuunottamatta opistoissa (esim. Hangon Kesäyliopisto, Helsingin Seudun Kesäyliopisto) toteutettavaa opetusta.

Kuvaus

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin. Kokonaisuus on pakollisten oppiaineiden opiskelijoiden lisäksi avoin myös muille kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille.

Opiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava (erityisesti KPE001 ja KPE003) etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Taidehistoriassa kokonaisuus suoritetaan osana perus- ja aineopintoja, muilla oppiaineilla se muodostaa pakollisen sivuainekokonaisuuden.

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen.

Joillain jaksoilla edeltävinä opintoina suositellaan kyseisen oppiaineen opintoja tai hyvää perustuntenmusta termeistä ja käsitteistä. Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys valitsemastaan kulttuuriperinnön ilmiöstä, teemakokonaisuudesta tai kohteesta. Hän kykenee erittelemään sitä jäsennellysti ja ongelmakeskeisesti sekä soveltamaan saavutettua erityisosaamista opintojensa tukena.

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen. Opintojakson voi suorittaa erikoisalan kurssina. Kurssi voi olla opiskelukokonaisuuden ja sen jonkin oppiaineen tai muiden oppiaineiden (myös toisessa tiedekunnassa) järjestämä.

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen.

Tämän opintojakson suorittamisen asemesta voit kerätä vähintään viisi opintopistettä suorittamalla yhden tai useamman opintojakson arkeologiasta (KAR), folkloristiikasta (KFO), kansatieteestä (KSU), musiikkitieteestä (TMU) tai taidehistoriasta (TTA). Korvaaviksi opintojaksoiksi kelpaavat seuraavat opintojaksot:

400397 Arkeologian teoria ja metodologia (KAR211), 5 op
405934 Teoria ja metodit (KAR336), 15 op
406279 Folkloristiikan erikoistumiskohteet (KFO361), 8 op
406288 Kulttuuriympäristöt (KSU250), 5 op
406289 Sukupolvet ja -puolet (KSU261), 6 op
406290 Uudet kansankulttuurit (KSU262), 6 op
406291 Lokaali - globaali (KSU263), 6 op
406292 Elinympäristöt (KSU264), 6 op
406293 Pohjoiset alueet (KSU265), 6 op
406294 Muuttuva työ (KSU266), 6 op
405006 Kulttuurinen musiikintutkimus (TMU216BE), 5 op
406068 Johdatus etnomusikologiaan (TMU111E), 3 op
406386 Taidehistorian valinnaisia opintoja (TTA250), 5-15 op

Avoimen yliopiston kesän 2015 opintotarjonassa jaksot:

A406386 Taidehistorian valinnaisia opintoja (TTA250), 5-15 op

A405934 Teoria ja metodit (KAR336), 2-15 op

Yleensä 5-hylätty (0)

Ilmoittautuminen kesäopetuksen 2015 yhteydessä (huhtikuussa sekä kesäkuussa 2015)

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen jaksojen tiedoista

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat 

Avoimen yliopiston oppiaineen  yhteydenottolomake

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian aineopinnot 35 op kokonaisuutta.