Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 4.8.2015
17:00 - 18:30
To 6.8.2015
17:00 - 18:30
Ti 11.8.2015
17:00 - 18:30
To 13.8.2015
17:00 - 18:30
Ti 18.8.2015
17:00 - 18:30
To 20.8.2015
17:00 - 18:30
Ti 25.8.2015
17:00 - 18:30
To 27.8.2015
17:00 - 18:30
Ti 1.9.2015
17:00 - 18:30
To 3.9.2015
17:00 - 18:30
Ti 8.9.2015
17:00 - 18:30
To 10.9.2015
17:00 - 18:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdot). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Kuvaus

Opintojakso on kuuluu kulttuuriperintöopiskelukokonaisuuden opintoihin. Kulttuuriperintöopiskelukokonaisuus on pakollinen arkeologian, folkloristiikan, kansatieteen ja taidehistorian pääaineopiskelijoille ja suositeltava (erityisesti KPE001 ja KPE003) etnomusikologiaan ja kulttuuriseen musiikintutkimukseen suuntautuneille musiikkitieteen pääaineopiskelijoille. Taidehistoriassa jakso suoritetaan osana aineopintoja, muilla oppiaineilla se muodostaa sivuainekokonaisuuden.

Jakso sopii myös muille teemasta kiinnostuneille.

Opintojakso korvaa 5 op:tä Kulttuuriperinnön opiskelikokonaisuuden kohtaan A406044 Valinnaiset temaattiset opinnot (5 op), jakson on yleisen historian aineopintoja (HYL213D Kapitalismin synty ja teollistuminen).

Edeltävät opinnot: tällä kesäopetuksen jaksolle ei edellytetä edeltäviä opintoja

Joillain jaksoilla edeltävinä opintoina suositellaan kyseisen oppiaineen opintoja tai hyvää perustuntenmusta termeistä ja käsitteistä. Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Itävaltalainen kirjailija Stefan Zweig kuvasi 1800-lukua ”turvallisuuden kultaiseksi aikakaudeksi”, jonka ensimmäinen maailmansota julmasti rikkoi. Suuren sodan jälkeen 1800-luku tuntui yhtäältä kaukaiselta ja menetetyltä, mutta oli toisaalta perintönä hyvinkin lähellä ja läsnä – moni asia, mikä tuntui uudelta ja ennennäkemättömältä, oli tosiasiassa saanut alkunsa jo 1800-luvulla. Tällä kurssilla perehdymme tähän kiehtovaan vuosisataan eri näkökulmista. Miten työläiset kokivat teollisen vallankumouksen, amerikkalaiset orjat orjuuden ja viktoriaanisen ajan nainen oman asemansa? Millaista kansakuntaa rakennettiin syrjäisessä Suomessa, millaista yhteiskuntaa vielä syrjäisemmässä Australiassa? Millaista kulttuuria luotiin ja filosofiaa kirjoitettiin? Millaisena aikakausi näyttäytyi aikalaisille ja millaisena sitä on historiankirjoituksessa kuvattu – mitä muuta 1800-luku oli kuin ”turvallisuuden kultainen aikakausi”?

Kurssin aikana laaditaan kaksi pienempää kirjallista tehtävää sekä loppuessee.

Luento-ohjelma

1. Mitä tarkoittaa 1800-luku? Aikakauden suuria linjoja
2. Eurooppa suuren vallankumouksen jälkeen: yleiskatsaus Ranskan vallankumouksesta ensimmäiseen maailmansotaan
3. Teollisen vallankumouksen historiaa I: työläisten kokemuksia
4. Teollisen vallankumouksen historiaa II: sosialismin aatemaailmaa
5. ”Kansallinen herääminen”: Suomen synty
6. Syrjäseudun näkökulma: Australian rakentaminen
7. Siirtomaiden historiaa: keskiössä Intia
8. 1800-luvun Yhdysvallat: orjien näkökulma
9. Naisen & perheen historiaa: ihanteet ja todellisuus
10. Katsaus kulttuuriin ja taiteeseen: taiteilijat ja kirjailijat maailmankuvan tarkkailijoina ja haastajina
11. 1800-luvun filosofiaa & aatemaailmaa
12. Lopuksi: 1800-luvun historiantutkimuksesta ja 1800-luvun historian tutkimisesta

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle - tehtävä palautetaan sinne (lisätietoja luennoilla). Sivut avautuvat opetuksen alkaessa.

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Tämän opintojakson suorittamisen asemesta voit kerätä vähintään viisi opintopistettä suorittamalla yhden tai useamman opintojakson arkeologiasta (KAR), folkloristiikasta (KFO), kansatieteestä (KSU), musiikkitieteestä (TMU) tai taidehistoriasta (TTA). Korvaaviksi opintojaksoiksi kelpaavat seuraavat opintojaksot:

A400397 Arkeologian teoria ja metodologia (KAR211), 5 op
A405934 Teoria ja metodit (KAR336), 15 op
406279 Folkloristiikan erikoistumiskohteet (KFO361), 8 op
A406288 Kulttuuriympäristöt (KSU250), 5 op
406289 Sukupolvet ja -puolet (KSU261), 6 op
406290 Uudet kansankulttuurit (KSU262), 6 op
406291 Lokaali - globaali (KSU263), 6 op
A406292 Elinympäristöt (KSU264), 6 op
406293 Pohjoiset alueet (KSU265), 6 op
406294 Muuttuva työ (KSU266), 6 op
405006 Kulttuurinen musiikintutkimus (TMU216BE), 5 op
406068 Johdatus etnomusikologiaan (TMU111E), 3 op
A406386 Taidehistorian valinnaisia opintoja (TTA250), 5-15 op

Luennot 24 t (12*2h) + lähdetehtävät + essee

Luennot: ti ja to 4.8.-10.9.2015 klo 17.00-18.30

Esseen palautus oppimisympäristö Moodleen viimeistään 30.9.2015.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka ja sijainti opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua.  Näet sijainnin myös sivun alareunan opetuspaikka linkistä. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Ilmoitetaan luennoilla.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Arvointi: hylätty-5

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).

Esseen palautus oppimisympäristö Moodleen viimeistään 30.9.2015.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Voit tilata tiedon tuloksen kirjaamisesta omaan sähköpostiisi. Opintojen aikana voit käydä  antamassa suostumuksen WebOodissa kohdassa Muut toiminnot /Henkilötiedot-> Luovutustiedot  ('Opintosuorituksista lähetetään ilmoitus sähköpostiini (sisältää arvosanan)').

Opintojakso korvaa 5 op:tä Kulttuuriperinnön opiskelikokonaisuuden kohtaan A406044 Valinnaiset temaattiset opinnot (5 op), jakson on yleisen historian aineopintoja (HYL213D Kapitalismin synty ja teollistuminen).

Ilmoittautuminen alkaa ti 2.6.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

 

Ilmoittautuminen opintojaksolle 

Opettaja:FM Suvi Leppämäki

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen  yhteydenottolomake

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian aineopinnot 35 op kokonaisuutta.