Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 19.1.2016
17:00 - 19:00
Ti 26.1.2016
17:00 - 19:00
Ti 2.2.2016
17:00 - 19:00
Ti 9.2.2016
17:00 - 19:00
Ti 16.2.2016
17:00 - 19:00
Ti 23.2.2016
17:00 - 19:00
Ti 1.3.2016
17:00 - 19:00
Ti 8.3.2016
17:00 - 19:00
Ti 15.3.2016
17:00 - 19:00
Ti 22.3.2016
17:00 - 19:00
Ti 29.3.2016
17:00 - 19:00
Ti 5.4.2016
17:00 - 19:00
Ti 12.4.2016
17:00 - 19:00
Ti 19.4.2016
17:00 - 19:00
Ti 26.4.2016
17:00 - 19:00
Ti 3.5.2016
17:00 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. The fee is payable upon registration through an online bank transfer

Ilmoittautuminen on sitova. Registration is binding.

Registration begins on 17.11.2015 at 10:00 Ilmoittautuminen alkaa 17.11.2015 klo 10:00

Miten opiskelemaan?

How can I become a student?

Kuvaus

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijoille perustiedot kulttuuriperinnöstä ilmiönä, sen keskeisistä kohteista, historiasta ja käsitteistä sekä tavoista teoretisoida kulttuuriperintöä historiallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. Opintojen aikana opiskelija saa yleiskuvan kulttuuriperinnön käsitteestä, kohteista ja ilmiöistä. Kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva alue, joka kattaa yhtä lailla aineellisen ja aineettoman.

Opintojakson on uniikki jakso, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua aineopintotasoiseen teeman ja tietoon alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata oppiaineen perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Joillain jaksoilla edeltävinä opintoina suositellaan kyseisen oppiaineen opintoja tai hyvää perustuntenmusta termeistä ja käsitteistä. Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys valitsemastaan kulttuuriperinnön ilmiöstä, teemakokonaisuudesta tai kohteesta. Hän kykenee erittelemään sitä jäsennellysti ja ongelmakeskeisesti sekä soveltamaan saavutettua erityisosaamista opintojensa tukena.

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen. Opintojakson voi suorittaa erikoisalan kurssina. Kurssi voi olla opiskelukokonaisuuden ja sen jonkin oppiaineen tai muiden oppiaineiden (myös toisessa tiedekunnassa) järjestämä.

Farewell lectures by prof. Tarasti.

Lectures deal with most central and canonic issues of the European culture, representatives and ideas wich every student should know. There

will be lectures about the following topics:

1) Heritage of the Antiquity, Arabian philosophy, Persian thinkers and poets;

2) The Mediterranean; Italy: Culture of opera; The Discovery of Brazil.

3) France I: The age of baroque, les salons des ‘précieuses’;

4) France II: Marcel Proust et la belle époque;

5) France III: Modernism, avant-garde, structuralism;

6) Germany I: Neohumanism, Goethe, Schiller , Kant, Hegel;

7) Germany II: Viennese-classicism: Mozart and Beethoven;

8) Germany III: Richard Wagner;

9) England: Arts education – John Ruskin;

10) Russia: Literature, Music and Painting ; Soloviev; Formalism: Kandinsky

11) Finland I: Autonomy: Pacius, Snellman;

12) Finland II: Sibelius, Gallen-Kallela; Mannerheim.

Some lectures may include music performances.

The course is organized in cooperation with the subject of Musicology at the University of Helsinki. Jakso toteutetaan yhteisopetuksena Musiikkitieteen oppiaineen kanssa.

Opiskelukäytäntöjen muistilista

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden 25 op kokonaisuuteen. Lisäksi se on Musiikkitieteen aineopintoja.

Lectures/ Luennot järjestetään Fabianinkatu 26 juhlasalissa tiistaisin 19.01.2016 - 03.05.2016 klo 17-19.

Jakson suoritustapa luennot ja niihin liittyvä tehtävä. Lectures and written assignments.

The language of instruction is English.

We reserve the right to make changes to the study programme.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

The results will appear in the University of Helsinki study register.

Suoritustiedot tallennetaan Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisteriin.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian aineopinnot 35 op kokonaisuutta.