Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa.

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna.

Ilmoittautuminen on sitova.

Kuvaus

Opintojakso kuuluu kulttuuriperintöopiskelukokonaisuuden opintoihin sekä on osa Taidehistorian aineopintoja.

Joillain jaksoilla edeltävinä opintoina suositellaan kyseisen oppiaineen opintoja tai hyvää perustuntenmusta termeistä ja käsitteistä. Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys valitsemastaan kulttuuriperinnön ilmiöstä, teemakokonaisuudesta tai kohteesta. Hän kykenee erittelemään sitä jäsennellysti ja ongelmakeskeisesti sekä soveltamaan saavutettua erityisosaamista opintojensa tukena.

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen. Opintojakson voi suorittaa erikoisalan kurssina. Kurssi voi olla opiskelukokonaisuuden ja sen jonkin oppiaineen tai muiden oppiaineiden (myös toisessa tiedekunnassa) järjestämä.

Kurssi tarjoaa vertailevan näkökulman eri alueiden etnografiaan tarkastelemalla koomisia hahmoja, trickstereitä ja klovneja, ja niiden yhteyksiä erilaisiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin kontekstehin. Materiaalissa painottuu Amerikan alkuperäiskansoihin liittyvä tutkimus mutta lisäksi käsitellään myös muita etnografisia alueita. Kurssilla luetaan aihetta käsitteleviä tekstejä ja keskustellaan niistä, pidetään suullinen alustus sekä kirjoitetaan essee.

Opetus on yhteisopetusta sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijoiden kanssa. Jakso korvaa 5 op Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden Valinnaiset temaattiset opinnot -kohtaan.

Katso opetuspaikat TÄÄLTÄ

Opiskelukäytäntöjen muistilista

Koomisten hahmojen antropologiaa -seminaari. Lisäksi opiskelija tekee suullinen alustuksen ja esseen. Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista seminaariin.

Opetus: ma 1.2.-21.3.16 klo 17-19.30

Miten opiskelemaan?

Yleensä 5-hylätty (0)

Jakso: Etnografiaseminaari I/Kevät 2016

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian aineopinnot 35 op kokonaisuutta.