Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/op. Ilmoitetaan jakson tiedoissa.

Ilmoittautuminen kyseisen jakson kohdalta

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuutta tai taidehistorian aineopintoja suorittavat opiskelijat.

Useat jaksot sovelutuvat suoritukseksi myös muihin oppiainesiin.

Joillain jaksoilla edeltävinä opintoina suositellaan kyseisen oppiaineen opintoja tai hyvää perustuntemusta termeistä ja käsitteistä. Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys valitsemastaan kulttuuriperinnön ilmiöstä, teemakokonaisuudesta tai kohteesta. Hän kykenee erittelemään sitä jäsennellysti ja ongelmakeskeisesti sekä soveltamaan saavutettua erityisosaamista opintojensa tukena.

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen. Opintojakson voi suorittaa erikoisalan kurssina. Kurssi voi olla opiskelukokonaisuuden ja sen jonkin oppiaineen tai muiden oppiaineiden (myös toisessa tiedekunnassa) järjestämä.

Kevät 2016 ja kesä 2016 opintotarjonnassa olevat jaksot/korvaavat jaksot:

Kevät

Keskiajan linnojen arkeologiaa - case Raasepori

Kesä 2016

Klovnit, koomikot ja tricksterit

Arkeologia:

A405934 Teoria ja metodit (KAR336)

Amerikan asuttaminen ja kulttuurikehitys ennen Kolumbusta Kesä 2016

Ihmisosteologian perusteet Kesä 2016

Kansatiede:

A406292 Elinympäristöt (KSU264)

Taidehistoria:

A406386 Taidehistorian valinnaisia opintoja (TTA250)

Jakson suoritutapa vaihtelee valitun kurssin mukaisesti. Suoritustapa voi olla esim. kirjallisuuskuulustelu, kotitentti, essee, oppimispäiväkirja tai luentotentti. Tarkka suoritustapa on ilmoitettu opetuksen tiedoissa.

Yleensä 5-hylätty (0)

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian aineopinnot 35 op kokonaisuutta.