Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

15 euroa/opintopiste.Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.04.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: Ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso kuuluu kulttuuriperintöopiskelukokonaisuuden opintoihin sekä on osa Taidehistorian aineopintoja.

Joillain jaksoilla edeltävinä opintoina suositellaan kyseisen oppiaineen opintoja tai hyvää perustuntenmusta termeistä ja käsitteistä. Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys valitsemastaan kulttuuriperinnön ilmiöstä, teemakokonaisuudesta tai kohteesta. Hän kykenee erittelemään sitä jäsennellysti ja ongelmakeskeisesti sekä soveltamaan saavutettua erityisosaamista opintojensa tukena.

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen. Opintojakson voi suorittaa erikoisalan kurssina. Kurssi voi olla opiskelukokonaisuuden ja sen jonkin oppiaineen tai muiden oppiaineiden (myös toisessa tiedekunnassa) järjestämä.

Tällä kurssilla tarkastellaan erilaisia koomisia hahmoja, veijarimaisia trickstereitä, klovneja ja koomikoita sekä niiden yhteyksiä erilaisiin paikallisiin kontekstehin. Koomisten hahmojen tavat kommentoida, kritisoida ja tulkita kulttuuria tarjoavat näkökulmia yhteiskuntiin, historiallisiin ja kulttuurisiin konteksteihin.

Erilaiset trickster- ja klovnihahmot ovat tärkeitä erityisesti Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen mytologiassa ja rituaaleissa. Hahmot ovat yhtäaikaa osa muutosta ja perinteiden jatkuvuutta — tricksterit elävät myös esimerkiksi nykykirjallisuudessa. Tämän alueen hahmoja, niiden toimintaa ja merkityksiä, on käsitelty paljon myös antropologisessa ja muussa tutkimuskirjallisuudessa. Materiaalissa painottuu Amerikan alkuperäiskansoihin liittyvä tutkimus mutta lisäksi käsitellään myös muihin etnografisin alueisiin liittyviä esimerkkejä, mukaanlukien stand-up koomikkaa.

Opetus on yhteisopetusta sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelijoiden kanssa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kurssin kuuluu sekä luentoja että seminaarityöskentelyä. Kurssilla luetaan aihetta käsitteleviä tekstejä ja keskustellaan niistä, lisäksi tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia sekä kirjoitetaan essee.

Yleensä 5-hylätty (0)

Jakso on osittain seminaariopetusta. Opetustavasta johtuen jaksolle ilmoittautuvien opiskelijoiden odotetaan olevan sitoutuneita opetukseen.

Opetus: ma ja to 6.6.-16.6, ma-ti 20.-21.6, ma 27.6 ja to 30.6.16 klo 17-19.30.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuteen.