Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Tarkka opintomaksu ilmoitetaan jakson tiedoissa, 5 op yleensä 75 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso kuuluu kulttuuriperintöopiskelukokonaisuuden opintoihin sekä on osa Taidehistorian aineopintoja.

Joillain jaksoilla edeltävinä opintoina suositellaan kyseisen oppiaineen opintoja tai hyvää perustuntemusta termeistä ja käsitteistä. Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys valitsemastaan kulttuuriperinnön ilmiöstä, teemakokonaisuudesta tai kohteesta. Hän kykenee erittelemään sitä jäsennellysti ja ongelmakeskeisesti sekä soveltamaan saavutettua erityisosaamista opintojensa tukena.

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen. Opintojakson voi suorittaa erikoisalan kurssina. Kurssi voi olla opiskelukokonaisuuden ja sen jonkin oppiaineen tai muiden oppiaineiden (myös toisessa tiedekunnassa) järjestämä.

Tämän opintojakson suorittamisen asemesta voit kerätä vähintään viisi opintopistettä suorittamalla yhden tai useamman opintojakson arkeologiasta (KAR), folkloristiikasta (KFO), kansatieteestä (KSU), musiikkitieteestä (TMU) tai taidehistoriasta (TTA). Korvaaviksi opintojaksoiksi kelpaavat seuraavat opintojaksot:

A400397 Arkeologian teoria ja metodologia (KAR211), 5 op
A405934 Teoria ja metodit (KAR336), 15 op
406279 Folkloristiikan erikoistumiskohteet (KFO361), 8 op
A406288 Kulttuuriympäristöt (KSU250), 5 op
406289 Sukupolvet ja -puolet (KSU261), 6 op
406290 Uudet kansankulttuurit (KSU262), 6 op
406291 Lokaali - globaali (KSU263), 6 op
A406292 Elinympäristöt (KSU264), 6 op
406293 Pohjoiset alueet (KSU265), 6 op
406294 Muuttuva työ (KSU266), 6 op
405006 Kulttuurinen musiikintutkimus (TMU216BE), 5 op
406068 Johdatus etnomusikologiaan (TMU111E), 3 op
A406386 Taidehistorian valinnaisia opintoja (TTA250), 5-15 op

Jakson suoritutapa vaihtelee valitun kurssin mukaisesti. Suoritustapa voi olla esim. kirjallisuuskuulustelu, kotitentti, essee, oppimispäiväkirja tai luentotentti. Tarkka suoritustapa on ilmoitettu opetuksen tiedoissa.

Yleensä 5-hylätty (0)

Jaksot jotka korvaavat tämän kohdan

Kevät 2017

Taidehistoria


Kesäopetuksessa 2017

Arkeologia

Kansatiede

Taidehistoria

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian aineopinnot 35 op kokonaisuutta.