Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Luennot ja ekskursio 75 euroa (sisältää 15 euroa materiaalimaksua ekskursion materiaalista). Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske ekskursion materiaalimaksua 15 euroa.)

Mikäli bussiin jää paikkoja voit ilmoittautua pelkkään ekskursioon (15 euroa) (ilmoittautuminen aluksi jonoon).

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua.

Kaikki opiskelijat ilmoittautuvat arkeologian opinto-ohjelman kautta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso kuuluu kulttuuriperintöopiskelukokonaisuuden opintoihin sekä on osa Taidehistorian aineopintoja.

Joillain jaksoilla edeltävinä opintoina suositellaan kyseisen oppiaineen opintoja tai hyvää perustuntemusta termeistä ja käsitteistä. Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys valitsemastaan kulttuuriperinnön ilmiöstä, teemakokonaisuudesta tai kohteesta. Hän kykenee erittelemään sitä jäsennellysti ja ongelmakeskeisesti sekä soveltamaan saavutettua erityisosaamista opintojensa tukena.

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen. Opintojakson voi suorittaa erikoisalan kurssina. Kurssi voi olla opiskelukokonaisuuden ja sen jonkin oppiaineen tai muiden oppiaineiden (myös toisessa tiedekunnassa) järjestämä.

Tämän opintojakson suorittamisen asemesta voit kerätä vähintään viisi opintopistettä suorittamalla yhden tai useamman opintojakson arkeologiasta (KAR), folkloristiikasta (KFO), kansatieteestä (KSU), musiikkitieteestä (TMU) tai taidehistoriasta (TTA). Korvaaviksi opintojaksoiksi kelpaavat seuraavat opintojaksot:

A400397 Arkeologian teoria ja metodologia (KAR211), 5 op
A405934 Teoria ja metodit (KAR336), 15 op
406279 Folkloristiikan erikoistumiskohteet (KFO361), 8 op
A406288 Kulttuuriympäristöt (KSU250), 5 op
406289 Sukupolvet ja -puolet (KSU261), 6 op
406290 Uudet kansankulttuurit (KSU262), 6 op
406291 Lokaali - globaali (KSU263), 6 op
A406292 Elinympäristöt (KSU264), 6 op
406293 Pohjoiset alueet (KSU265), 6 op
406294 Muuttuva työ (KSU266), 6 op
405006 Kulttuurinen musiikintutkimus (TMU216BE), 5 op
406068 Johdatus etnomusikologiaan (TMU111E), 3 op
A406386 Taidehistorian valinnaisia opintoja (TTA250), 5-15 op

Luennot ja essee, joka perustuu luentoihin sekä kirjallisuuteen.

Luennoilla läsnäolovelvoite vähintään 2/3 luennolla.

Ilmoitetaan luentojen aikana. Kirjallisuus on osittain oppiainekohtaista.

Asteikolla 5-0. Arvointi perustuu esseeseen.

Luennot (4 kpl) ja ekskursio - luentopaikat arkeologian opintojen ohjelmassa

ti 9.5. klo 16:30-19:00 (3h) Hämeen pitkä keskiaika rautakaudelta uuden ajan alkuun. dos. Georg Haggrén

ti 16.5. klo 16:30-18:00 (2h) Linnasta kartanoon, talonpoikaistalosta eräsijalle. dos. Georg Haggrén

to 18.5. klo 16:30-19:00 (3h) Keskiajan kirkoista (näkökulma Hämeessä) prof. Markus Hiekkanen

ti 30.5. klo 16:30-19:00 (3h) Uskonto myöhäiskeskiajan suomalaisten elämässä. FT, dos. Anu Lahtinen

Lisäksi ekskursio to 1.6. klo 08:00-19:30.

Essee (noin 9 sivua) palautetaan viimeistään ma 26.6. tai ma 24.7. jakson Moodleen.

Avoin yliopisto ei vakuuta opiskelijoita ekskurison ajaksi. Pukeutuminen sään ja maaston mukaan. Kohteilla liikutaan kävellen ja osa kohteista voi olla sääolosuhteista johtuen liukkaita yms.

Jaksolle voi osallistua vaikka ei tekisikään tehtäviä, silloin jaksosta ei kuitenkaa saa opintopisteitä.

Ekskursion kohteet

Lounas on omakustanteinen, jaksolle ilmoittautuneille lisäinformaatiota ennen retkeä. Bussissa wc.

Ekskursiolla mukana Eero Siljander sekä Avoimen yliopiston koulutussuunnittelija.

Opintojakson Moodle oppimisympäristö aukeaa jakson alkaessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jaksolla on korvaavuus 5 op:

  • Arkeologian aineopintojen kohtaan Arkeologiaa temaattisesti.
  • Suomen ja Pohjoismaiden historiaan kohtaan Keskiaika HSS212A.
  • Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden kohtaan Valinnaiset temaattiset opinnot.
  • Taidehistorian valinnaisia opintoja kohtaan Keskiaika.
  • Keskiajan tutkimus kohtaan Suomi keskiajan Euroopassa (HKE151B)

Opiskelija valitsee opintojen aikana (ohjeet Moodlessa) kohdan johon hän suorittaa opintojakson.