Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 4.5.2017
16:15 - 17:45
To 11.5.2017
16:15 - 17:45
Pe 26.5.2017
16:15 - 17:45
To 1.6.2017
16:15 - 17:45
To 8.6.2017
16:15 - 17:45
To 15.6.2017
16:15 - 17:45
To 22.6.2017
16:15 - 17:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

45 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso kuuluu kulttuuriperintöopiskelukokonaisuuden opintoihin sekä on osa Taidehistorian aineopintoja.

Joillain jaksoilla edeltävinä opintoina suositellaan kyseisen oppiaineen opintoja tai hyvää perustuntemusta termeistä ja käsitteistä. Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys valitsemastaan kulttuuriperinnön ilmiöstä, teemakokonaisuudesta tai kohteesta. Hän kykenee erittelemään sitä jäsennellysti ja ongelmakeskeisesti sekä soveltamaan saavutettua erityisosaamista opintojensa tukena.

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen. Opintojakson voi suorittaa erikoisalan kurssina. Kurssi voi olla opiskelukokonaisuuden ja sen jonkin oppiaineen tai muiden oppiaineiden (myös toisessa tiedekunnassa) järjestämä.

Aki Kaurismäki on Suomen kansainvälisesti tunnetuin elokuvantekijä. Suomalaisen kulttuurin ohella hän ammentaa vaikutteita myös maailman elokuvan, kirjallisuuden ja taiteen historiasta. Tämän seurauksena hänen elokuvansa ovat sekä suomalaisia että kansainvälisiä. Kurssilla tutustutaan Kaurismäen elokuvien estetiikkaan sekä teosten kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin kytköksiin. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat niin Kaurismäen elokuvien minimalismi, ironia, poliittisuus kuin nostalgiakin.

Luennot ja essee 3 op ja täydentävä essee 2 op

Oppimateriaali ilmoitetaan luennoilla.

Asteikolla 0-5

Luentojen ohjelma:
1) Aki Kaurismäki ja suomalainen elokuva
2) Aki Kaurismäen tyylin moninaisuus
3) Aki Kaurismäen elokuvien minimalismi
4) Aki Kaurismäen elokuvien ironia
5) Aki Kaurismäen henkilöhahmot
6) Aki Kaurismäki ja politiikka
7) Aki Kaurismäki ja nostalgia.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa jakson alkaessa.

Essee (3 op) palautetaan opintojakson Moodleen, aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Täydentävä essee noin 2-3 sivua (2 op) palautetaan viimeistään 31.7.2017 klo 23:55 (ohje lähetetään jaksolle ilmoittautuneille opetuksen alettua)

Pidätämme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso korvaa 3 op:

Elokuva- ja televisiotutkimus: A400484 Muu erikoistumiskohde
Estetiikka: A 400693 Eri taiteenlajien ja populaarikulttuurin kritiikki

Opintojakso korvaa 3 op (ilman täydentävää esseetä) ja 5 op täydentävän esseen kanssa
Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuus: A406044 Valinnaiset temaattiset opinnot