Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on maksuton Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Kuvaus

Opintojakso kuuluu kulttuuriperintöopiskelukokonaisuuden opintoihin sekä on osa Taidehistorian aineopintoja.

Joillain jaksoilla edeltävinä opintoina suositellaan kyseisen oppiaineen opintoja tai hyvää perustuntemusta termeistä ja käsitteistä. Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys valitsemastaan kulttuuriperinnön ilmiöstä, teemakokonaisuudesta tai kohteesta. Hän kykenee erittelemään sitä jäsennellysti ja ongelmakeskeisesti sekä soveltamaan saavutettua erityisosaamista opintojensa tukena.

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen. Opintojakson voi suorittaa erikoisalan kurssina. Kurssi voi olla opiskelukokonaisuuden ja sen jonkin oppiaineen tai muiden oppiaineiden (myös toisessa tiedekunnassa) järjestämä.

Tietotekniikka ja digitalisaatio ovat muuttaneet ja muuttavat maailmaa. Kurssilla tutustutaan eräisiin keskeisiin tietotekniikan soveltamisen yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Käsiteltävät asiat liittyvät mm. tietotekniikan käytön lisääntymiseen ja monipuolistumiseen, eettisiin valintoihin, tekijänoikeuksiin, yksityisyyteen ja tietoturvaan sekä kestävään kehitykseen.

Kurssilla ei ole erityisiä ennakkotietovaatimuksia ja se sopii niin sivu- kuin pääaineopiskelijoillekin.

Kurssi sopii kaikille, jotka ovat opintojensa, työnsä tai harrastustensa kautta kiinnostuneita tietotekniikan ja digitalisaation yhteiskunnallisista kytköksistä. Kurssilla ei ole erityisiä ennakkotieto- tai taitovaatimuksia.

Verkkokurssi, joka suoritetaan harjoituksilla ja verkkotentillä.

Kurssilla tulee olemaan verkon välityksellä seurattavissa olevia luentoja ke 22.3. - 24.5.2017 klo 17.00 - 19.

Kurssin oheislukemistona käytetään: Tavani, H. T. (2011) Ethics And Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing. 3. painos tai uudempi. John Wiley & Sons.

Yleensä 5-hylätty (0)

Kurssilla tulee olemaan verkon välityksellä (linkki opintojakson Moodlessa) seurattavissa olevia luentoja ke 22.3. - 24.5.2017 klo 17.00 - 19.

Opintojakson Moodle oppimisympäristö aukeaa 21.3.2017.

Verkkotenttipäivät:

  • ma 5.6.2017 klo 17-20
  • ma 21.8.2017 klo 17-20
  • ma 18.9.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden (25 op) opintoihin ja on osa Taidehistorian aineopinnot 35 op kokonaisuutta.