Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Katso kesän 2018 jaksojen tiedot kohdasta Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Ilmoitetaan kyseisen jakson tiedoissa.
Ilmoittautuminen opintojakson ohjelmasta (Kesä 2018 opetuksessa jaksot löytyvät uusien tutkintovaatimusten koodeilla)
  • Näkökulmia keskiajan ilmiöihin teemana Kaakkois-Suomi 5op

Opintojaksoon kuuluu viisi luentoa sekä vapaaehtoinen ekskursio Kaakkois-Suomeen.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot jakson Keskiajan tutkimuksen ohjelmassa: https://courses.helsinki.fi/fi/aykesk-515/123579266

  • Kartanoläänejä ja kirkkoja Varsinais-Suomessa 5 op

Opintojaksoon kuuluu viisi luentoa sekä vapaaehtoinen ekskursio Varsinais-Suomeen
Ilmoittautuminen ja lisätiedot jakson Arkeologian ohjelmassa:https://courses.helsinki.fi/fi/aykuma-ar311/123931901

  • Ortodoksinen kirkkoarkkitehtuuri Suomessa – taidehistoriaa ja tutkimuskysymyksiä 5 op

Opintojaksoon kuuluu luennot 18h (6x3h) sekä kaksi lähiekskursiota (2x2h), yhteensä 22 h.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot jakson Taidehistorian ohjelmassa: https://courses.helsinki.fi/fi/aykuka-ta217/123695752

Kuvaus

Joillain jaksoilla edeltävinä opintoina suositellaan kyseisen oppiaineen opintoja tai hyvää perustuntemusta termeistä ja käsitteistä. Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys valitsemastaan kulttuuriperinnön ilmiöstä, teemakokonaisuudesta tai kohteesta. Hän kykenee erittelemään sitä jäsennellysti ja ongelmakeskeisesti sekä soveltamaan saavutettua erityisosaamista opintojensa tukena.

Opintojaksossa perehdytään yhteen vapaasti valittavaan kulttuuriperinnön alueeseen. Opintojakson voi suorittaa erikoisalan kurssina. Kurssi voi olla opiskelukokonaisuuden ja sen jonkin oppiaineen tai muiden oppiaineiden (myös toisessa tiedekunnassa) järjestämä.

Tämän opintojakson suorittamisen asemesta voit kerätä vähintään viisi opintopistettä suorittamalla yhden tai useamman opintojakson arkeologiasta (KAR), folkloristiikasta (KFO), kansatieteestä (KSU), musiikkitieteestä (TMU) tai taidehistoriasta (TTA). HUOM! Tutkintovaatimukset muuttuvat syksyllä 2017. Korvaaviksi opintojaksoiksi kelpaavat seuraavat opintojaksot:

A400397 Arkeologian teoria ja metodologia (KAR211), 5 op
A405934 Teoria ja metodit (KAR336), 15 op
406279 Folkloristiikan erikoistumiskohteet (KFO361), 8 op
A406288 Kulttuuriympäristöt (KSU250), 5 op
406289 Sukupolvet ja -puolet (KSU261), 6 op
406290 Uudet kansankulttuurit (KSU262), 6 op
406291 Lokaali - globaali (KSU263), 6 op
A406292 Elinympäristöt (KSU264), 6 op
406293 Pohjoiset alueet (KSU265), 6 op
406294 Muuttuva työ (KSU266), 6 op
405006 Kulttuurinen musiikintutkimus (TMU216BE), 5 op
406068 Johdatus etnomusikologiaan (TMU111E), 3 op
A406386 Taidehistorian valinnaisia opintoja (TTA250), 5-15 op

Jakson suoritutapa vaihtelee valitun kurssin mukaisesti. Suoritustapa voi olla esim. kirjallisuuskuulustelu, kotitentti, essee, oppimispäiväkirja tai luentotentti. Tarkka suoritustapa on ilmoitettu opetuksen tiedoissa.

Yleensä 5-hylätty (0)

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.