Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 1.9.2015
10:15 - 11:45
To 3.9.2015
10:15 - 11:45
Ti 8.9.2015
10:15 - 11:45
To 10.9.2015
10:15 - 11:45
Ti 15.9.2015
10:15 - 11:45
To 17.9.2015
10:15 - 11:45
Ti 22.9.2015
10:15 - 11:45
To 24.9.2015
10:15 - 11:45
Ti 29.9.2015
10:15 - 11:45
To 1.10.2015
10:15 - 11:45
Ti 6.10.2015
10:15 - 11:45
To 8.10.2015
10:15 - 11:45
Ti 13.10.2015
10:15 - 11:45
To 15.10.2015
10:15 - 11:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUTUMINEN alkaa 19.8.2015 klo 10.00.

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta. Opintojaksolle otetaan mukaan max. 5 Avoimen yliopiston opiskelijaa.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kuvaus

Peruskurssin suorittaminen on edellytyksenä muiden kansatieteen opintojen suorittamiselle. Sen rinnalla voi kuitenkin suorittaa muita perusopintojen jaksoja (KSU120, KSU130, KSU140 ja KSU150). Jakso toteutetaan yhteisopetuksena, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat oppiaineen järjestelmälle opintojaksolle. Opetus on päiväopetusta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kansatieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja näkökulmia. Hän osaa tulkita kansatieteellistä tietoa eri yhteyksissä.

Opintojaksossa annetaan kuva kansatieteestä tieteenalana: sen historiasta, tutkimusmenetelmistä ja tavoitteista. Kurssilla tutustutaan myös kansatieteen hyödyntämään empiiriseen materiaaliin.

Luennot 26 t + harjoitustehtäviä + tentti

Opetusta ti ja to 1.9.-15.10.2015 klo 10.15-11.45

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua TÄÄLTÄ. Tarkista opetustilojen osoitteet ja Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Tenttipäivät:
Loppukuulustelu on viimeisellä luentokerralla to 15.10. klo 10.00-11.45 (tenttiin ei tarvitse ilmoittautua)
Uusintatentti: ke 2.12.2015 klo 17.00-19.00 (Avoin yliopisto järjestää tentin, tenttiin on ilmottauduttava)

Opintomaksuun sisältyy kaksi tenttikertaa

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

HUOM! Laitoksen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston järjestämään uusintatenttiin Oodin kautta. Myös laitoksen opiskelijoiden tulee ilmoittautua Avoimen yliopiston tentteihin viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Loppukuulustelussa:

  • Ilmar Talve, Suomen Kansankulttuuri

Oheislukemistona:

  • Hellspong, Mats–Löfgren, Orvar, Land och stad, s. 11-219

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää loppukuulustelun lisäksi aktiivista osallistumista luennoille. Arvioinnin yleiset periaatteet.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

Opintojakso kuuluu A401021 Kansatieteen perusopintoihin.