Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Kuvaus

Avoin yliopisto järjestää jakson uusintatentin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa kansatieteellisen tutkimuksen eri suuntauksia ja näkökulmia. Hän osaa tulkita kansatieteellistä tietoa eri yhteyksissä.

Opintojaksossa annetaan kuva kansatieteestä tieteenalana: sen historiasta, tutkimusmenetelmistä ja tavoitteista. Kurssilla tutustutaan myös kansatieteen hyödyntämään empiiriseen materiaaliin.

Osallistuminen luentokurssille, tentittävän kirjallisuuden ja loppukuulustelun suorittaminen.

Loppukuulustelussa:

  • Ilmar Talve, Suomen Kansankulttuuri

Oheislukemistona:

  • Hellspong, Mats–Löfgren, Orvar, Land och stad, s. 11-219

Luentojakson Uusintatentti ke 2.12.2015 klo 17.00-19.00

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää:

  • Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tenttiin Oodissa.

Tenttitilaisuuteen osallistuminen

Helsingissä järjestettävien lähitenttien tenttipaikat julkaistaan kuukausittaisella tenttilistalla. Tarkasta tenttipaikka aina ennen tenttiä, sillä se voi muuttua vielä viime hetkellä. Tutustu ennen tenttiä ohjeistukseen tenttitilaisuuteen osallistumisesta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella).

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Kysy lisää oppiaineen opiskelusta lomakkeella

Opintojakso kuuluu A401021 Kansatieteen perusopintoihin.