Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t). Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Kuvaus

Jakson vastuuoppiaine on Estetiikka. Tämä opetus korvaa 5 op kansatieteen opintojen kohtaan: 406288 Kulttuuriympäristöt (KSU250), 5 op

Peruskurssi KSU111, Nykytutkimuspraktikum KSU120, Muuttuva kansankulttuuri KSU130, Etnografiset aineistot KSU150, mutta kesäopinnoissa ei edeltävien opintojen vaatimusta. Silloin suositellaan, että opiskelija tutustuu etukäteen kansatieteen peruskurssin oppimateriaaleihin.

Arjen estetiikka on estetiikan osa-alue, jossa pyritään laajentamaan estetiikan merkityksen tarkastelua kaikille inhimillisen elämän osa-alueille, kun se on perinteisesti keskittynyt lähinnä taidekokemuksen ja luontokokemuksen tarkasteluun. Esteettinen kokemus voi kummuta myös arkeen kuuluvista asioista ja tilanteista, joita tavallisesti määrittää toisto, tavanomaisuus ja tuttuus, esimerkiksi ostosten tekemisestä, syömisestä, lenkkeilystä tai siivoamisesta. Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelijoita arjen estetiikan tutkimusaiheisiin sekä laajentaa ymmärrystä esteettisyyden merkityksestä esimerkiksi päätöksenteolle ja motivaatiolle.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 10.8.2015

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä

Saat käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso tarkempi ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojaksossa perehdytään ihmisen ja ympäristön väliseen vuorovaikutukseen. Tarkastelun kohteena on sekä ihminen ympäristöään muokkaavana toimijana että ympäristö ihmisen toimintaa ohjaavana tekijänä eri ajallisissa, alueellisissa ja tilallisissa yhteyksissä.

 

Kesä 2015: Arjen estetiikka

Arjen estetiikka on estetiikan osa-alue, jossa pyritään laajentamaan esteettisyyden ja estetiikan merkityksen tarkastelua kaikille inhimillisen elämän osa-alueille, kun se on perinteisesti keskittynyt lähinnä taidekokemuksen ja luontokokemuksen tarkasteluun. Esteettinen kokemus voi kummuta myös arkeen kuuluvista asioista kuten ostosten tekemisestä tai syömisestä – tilanteista, joita määrittää toisto, tavanomaisuus ja mukavuus. Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelijoita arjen estetiikan tutkimusaiheisiin sekä laajentaa ymmärrystä esteettisyyden merkityksestä esimerkiksi päätöksenteolle ja motivaatiolle.

 

Kurssi on luentokurssi, ja se järjestetään osittain oppimisympäristö Moodlessa (luentojen välillä verkkokeskusteluja tai lyhyitä kirjoitustehtäviä). Kurssi suorittaminen edellyttää Moodle-tehtävien sekä esseeen suorittamista.

Luennot 16 tuntia + Moodle-tehtäviä sekä essee

Luennot:
ma 10.8. klo 16.30-18.00 (2 t)
to 13.8. klo 16.30-19.00 (3 t)
ma 17.8. klo 16.30-19.00 (3 t)
to 20.8. klo 16.30-19.00 (3 t)
ma 24.8. klo 16.30-19.00 (3 t) vierailijaluennoitsija FT Ossi Naukkarinen
to 27.8. klo 16.30-18.00 (2 t)

Essee palautetaan Moodleen pe 11.9.15 mennessä.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka ja sijainti TÄÄLTÄ ennen opintojen alkua. Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyys . Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Opinto-oikeusaika (aika jonka aikana tämä jakso suoritetaan): 10.8.-30.10.2015

Oppimateriaali ja Kirjallisuus:

Kirjallisuus ja muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin. Katso ne täältä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Arvosana: 0-5

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ti 2.6.2015 klo 10.00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettaja: FM Veera Launis

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake